‘บัตรคนจน’ ได้ลดค่าแก๊สเพิ่มเป็น 100 บ.ต่อคนต่อ 3 เดือน เริ่มเม.ย.นี้

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ‘บัตรคนจน’ เพิ่มเป็น 100 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน เริ่มเลย 1 เม.ย.66 นี้

หลังราคาแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) ปรับขึ้นเมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 ที่ผ่านมา กิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท หรือ 15 บาทต่อถังขนาด 15 กก. (ขนาดที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้) ปรับขึ้นเป็น 423 บาท จาก 408 บาท

เริ่มวันนี้! ก๊าซหุงต้ม ขึ้นราคาอีกกิโลกรัมละ 1 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 จึงได้เห็นชอบโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน อีก 20 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.66 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 7.5 ล้านราย รวมเงิน 150 ล้านบาท

โดยมติดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากมติครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 จากเดิม 80 บาท/คน/3 เดือน เพิ่มอีก 20 บาท/คน/3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย.66

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาแอลพีจี ที่อยู่ในระดับสูงและลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยคาดว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มใหม่จะเริ่มใช้สิทธิได้ใน วันที่ 1 เม.ย.66 นี้

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนี้ มักถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมาตรการลดค่าครองชีพเสมอ เพราะช่วยลดผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมาก

เช็กเลย! บัตรคนจน ได้อะไรบ้าง ตลอดเดือน มี.ค. 66