ราคาทองวันนี้ (7 มิ.ย.67) ครึ่งวันปรับ 5 ครั้ง +250 รูปพรรณ  41,500 บาท

ราคาทองวันนี้ (7 มิ.ย.67) ครึ่งวันเช้า สมาคมค้าทองคำ ปรับราคาทั้งหมด 5 ครั้ง ขึ้น 250 รูปพรรณ 41,500 บาท

วันนี้ (7 มิ.ย.67) ครึ่งวันเช้า สมาคมค้าทองคำ ปรับราคาทั้งหมด 5 ครั้ง ขึ้น 250 บาท โดยทองคำแท่งขายออกบาท41,000 รูปพรรณขายออกบาทละ 41,500

ราคาทองคำแท่ง

ขายออก บาทละ 41,000

รับซื้อ บาทละ 40,900

ทองรูปพรรณ

ขายออก บาทละ 41,500

รับซื้อ บาทละ 40,158.84

ตลอดทั้งวัน สมาคมค้าทองคำ ปรับราคา 18 ครั้ง ลง 300 บาท โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ 40,450 รูปพรรณขายออกบาทละ 40,950 ดังนี้