สู้กลับใต้ดิน หวยโต๊ด-เต็ง แจ็คพอต ขายบนดินได้แล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวันนี้ (14 มี.ค.66) ให้สลาก 2 ตัว 3 ตัว โต๊ด เต็ง แจ็คพอต ถูกกฎหมาย ขายบนดินได้

ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้วเรียบร้อย สำหรับสลากแบบตัวเลข 3 หลัก (Number 3 : N3) และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6) ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำเสนอ

ลุ้น สลาก 2 ตัว 3 ตัว โต๊ดเต็ง พ่วงแจ็คพอต เข้า ครม. สัปดาห์หน้า

โดยสลากแบบ N3 มีการจัดสรรเงินรางวัล 60% ของยอดการจำหน่าย แบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล 4 ประเภทรางวัล ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน ดังนี้

รางวัล 3 ตรง การถูกรางวัล ตรงเลข-ตรงหลัก มีโอกาสถูก 1 ใน 1,000

รางวัล 3 สลับหลัก ตรงเลข-สลับหลัก มีโอกาสถูก 1 ใน 200 (กรณีเลขไม่ซ้ำ) และ 1 ใน 500 (กรณีเลขซ้ำ 2 ตัว)

รางวัล 2 ตรง ตรงเลข-ตรงหลัก มีโอกาสถูก 1 ใน 100 และรางวัลพิเศษ ที่จะเป็นการสุ่มหมายเลขรางวัลพิเศษจากสลากที่ถูกรางวัล 3 ตรง จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล คือ หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินรางวัลที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปหนึ่งงวด และหากเงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป และถ้าไม่มีผู้ถูกรางวัลดังกล่าวอีก ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

สำหรับการจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรในแต่ละประเภทรางวัล ยกเว้นรางวัลพิเศษ เงินรางวัลจ่ายเป็นจำนวนเต็ม ไม่มีเศษ โดยเศษของเงินรางวัลทุกรางวัลจะนำไปรวมกับรางวัลพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลพิเศษ

เตรียมตัวรวย ขึ้นเงินลอตเตอรี่งวดนี้ Drive Thru ได้

ส่วนสลากแบบ L6 ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน จัดให้มีสลาก 2 แบบ แบบใบ จำหน่ายโดยใช้วิธีการพิมพ์จำหน่าย และแบบดิจิทัล จำหน่ายโดยใช้ข้อมูลในระบบ

จัดสรรเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายรวมในแต่ละชุด แบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล 9 ประเภท ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6 ล้านบาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 14,168 รางวัล 48,000,000 บาท


ทั้งนี้ ผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากในอัตรา 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาทต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร

คลิปแนะนำอีจัน
ภารกิจพิชิตน้ำ ค้างกลางตู้กด