กรมชลฯเตรียมเครื่องจักรกลบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง ช่วยเกษตรกร

ไม่ทิ้ง! กรมชลฯ เดินเครื่องจักรกลบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง 3 จังหวัด
กรมชลฯเตรียมเครื่องจักรกลบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง ช่วยเกษตรกร

กรมชลประทาน บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ช่วย เกษตรกร ในพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก- สุโขทัย-แพร่

หลังจากที่หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างได้รับผลกระทบจาก ปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร วันนี้ จันลั่นทุ่ง ได้ติดตามเรื่องนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ เพราะ กรมชลประทาน เตรียมส่งเครื่องจักรกลบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง ช่วย เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก- สุโขทัย-แพร่ นอกจากนี้เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลในพื้นที่รวมกว่า 5,935 หน่วย ทั่วประเทศด้วยค่ะ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ส่งรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนยาวจำนวน 1 คัน เข้าทำการขุดชักร่องน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 100 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากคลองมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถช่วยส่งน้ำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้ส่งรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนยาวจำนวน 1 คัน เช่นกัน เพื่อเข้าดำเนินการขุดชักร่องน้ำบริเวณคลองเมม-คลองบางแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 5,000 ไร่ รวมทั้งประชาชนริมสองฝั่งคลองได้รับประโยชน์อีกกว่า 200 ครัวเรือน

ขณะที่จังหวัดแพร่ อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนมาตรฐาน จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา และการอุปโภคบริโภคของประชาชนบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง รวมระยะทางขุดลอกกว่า 4 กิโลเมตร ซี่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า 390 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างมาก

โดยอธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า การส่งเครื่องจักรกลเข้าในพื้นี่ดังกล่าวเพื่อ ขุดลอกตะกอนที่ตื้นเขิน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำให้แก่พี่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนี้ให้มากที่สุด หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ

เกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง จันลั่นทุ่งเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกคนเลยนะคะ สู้ๆค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co