กรมชลฯเร่ง กำจัดผัก ตบชวาหลังพบ 7 ล้านตัน

กรมชลฯ เร่ง! กำจัดผักตบชวา ภายในเดือนมิถุนายนนี้
กรมชลฯเร่ง กำจัดผัก ตบชวาหลังพบ 7  ล้านตัน

อธิบดีกรมชลประทาน เร่ง กำจัดผักตบชวา หลังพบเพิ่ม 7 ล้านตัน ย้ำ!ต้องเสร็จเสร็จก่อนมิถุนายนนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุม วางแผนเร่ง กำจัดผักตบชวา และวัชพืช หลังพบปริมาณผักตบชวาในคลองชลประทานมากถึง 7 ล้านตัน ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังหารือได้ให้ผู้เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ให้ชัดเจน และให้เร่งดำเนินการตามแผนคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนมิถุนยายน 2564

ขณะที่การเก็บผักตบ 2 ขั้นตอนคือ 1. การเก็บใหญ่ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ 2. การเก็บย่อยด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขณะที่ผลสำรวจพบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณสะสมของผักตบชวามากที่สุดจำนวน 1 ล้านตัน รองลงมาได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 7 แสนตัน จังหวัดนครปฐมจำนวน 5.1 แสนตัน และจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 3.6 แสนตัน

การสะสมของผักตบชวา ประชาชนที่อยู่ริมน้ำก็มีส่วนร่วมฝนการกำจัดได้เหมือนกันนะคะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อแม่น้ำที่สะอาด เฮ้!

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co