กรมประมง ปล่อยปลายี่สกไทย คืนสู่ธรรมชาติ

กรมประมง เร่งปล่อย ปลายี่สกไทย เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำโขง
กรมประมง ปล่อยปลายี่สกไทย คืนสู่ธรรมชาติ

อธิบดีกรมประมง เผยปีนี้เตรียมปล่อย ปลายี่สกไทย คืนสู่ธรรมชาติกว่า 5 แสนตัว

จากสถานการณ์แม่น้ำโขงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ระบบนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติมีปริมาณลดลง จนหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และยังกระทบต่อวิถีการประกอบอาชีพของชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมถึงลำน้ำสาขาในหลายพื้นที่ วันนี้จันลั่นทุ่งได้ติดตามเรื่องนี้มาฝากค่ะ ทางหน่วยงานของรัฐจึงหาวิธีในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ ด้วยการ ปล่อยปลายี่สกไทย คืนสู่ธรรมชาตินั่นเองค่ะ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ได้เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นสำหรับปล่อยคืนสู่แม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา โดยเฉพาะ ปลายี่สกไทย หรือที่ท้องถิ่นเรียกว่า ปลาเอิน ซึ่งในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จะทำการปล่อยลูกปลา ล็อตแรกที่มีขนาด 5-7 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่มีอัตรารอดตายสูง จำนวน 1 แสนตัว ที่บ้านสองคอน อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

พร้อมคาดว่าในปี 2564 นี้ จะสามารถปล่อยปลายี่สกไทยคืนสู่ ลำน้ำโขงและลำน้ำสาขาที่ใกล้เคียง จำนวน 5 แสนตัว พร้อมระบุว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงกลับมาคงความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง คือความร่วมมือ ร่วมใจจากผู้ใช้ทรัพยากรทุกภาคส่วนที่จะต้องมีสำนึกรับผิดชอบในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยยึดหลักความยั่งยืน

เห็นแบบนี้แล้ว จันลั่นทุ่งก็หวังว่าสถานการณ์ในแม่น้ำโขงจะกลับมาเป็นปกตินะคะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co