กรมปศุสัตว์เร่งขอความร่วมมือเกษตรกรส่งออก - ปลดไก่พยุงราคา

กรมปศุสัตว์ชี้แจงข่าวชะลอนำเข้า – นำผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อสกัดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ปี 2565 ชี้ไข่ไก่ราคาตกจากฝนตกหนัก
กรมปศุสัตว์เร่งขอความร่วมมือเกษตรกรส่งออก - ปลดไก่พยุงราคา

วันที่ 28 กันยายน 2564 จากกระแสข่าวที่ระบุว่าทางกรมปศุสัตว์นั้นอาจประกาศชะลอนำเข้า - นำผ่าน “สัตว์หรือซากสัตว์บางประเภท” ซึ่งสกัดการนำโรคระบาดเข้าไทย ในการสกัดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ในปี 2565 ทั้งหมดหรือเฉพาะ 7 ราย ที่ขอนำเข้าใหม่

โดยมีผู้ประกอบการบางรายที่มีปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ในไทยได้รับประโยชน์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากมาตรการในการชะลอนำเข้าหรือนำผ่านสัตว์และซากสัตว์จากต่างประเทศ จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะนำเข้าโรคระบาดมากับสัตว์หรือซากสัตว์ในกรณีที่มีรายงานว่าประเทศต้นทางมีโรคระบาดสัตว์เท่านั้น

และในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดแผนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ของปี 2565 ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาสถานการณ์การผลิตและการตลาดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคเอกชนและภาครัฐก่อนนำเสนอเข้าสู่ Egg Board

สำหรับเรื่องราคาไข่ไก่ ทางสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ ได้มีการแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ปรับลง 20 สตางค์ อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท เทียบกับคาดการณ์ต้นทุนในปัจจุบันที่ฟองละ 2.75 บาท

สาเหตุมาจากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ประกอบกับแนวโน้มอัตราการบริโภคไข่ไก่ในครัวเรือนลดน้อยลง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการหารือและวิเคราะห์สถานการณ์ว่า ในเดือนตุลาคมของทุกปีมีฝนตกหนักและเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงทุกปี จึงได้มีมาตรการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงให้ปลดไก่ไข่ที่อายุเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมาตรการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ร่วมกันผลักดันการส่งออกไข่ไก่ ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ในการช่วยกันดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อพยุงราคาในเดือนตุลาคม 2564

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co