กรมปศุสัตว์ เผย คุมโรค AFS ใน หมู ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว

กรมปศุสัตว์ เผย คุมโรค AFS ใน หมู ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว

คุมได้แล้ว! กรมปศุสัตว์ ย้ำชัด คุมเข้มโรค AFS ใน หมู ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว พร้อมเร่งแก้ปัญหา ราคาหมู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์โรค ASF ที่กำลังระบาดในหมูได้ในวงจำกัดแล้ว

จากการสำรวจจากผู้เลี้ยงหมูในช่วงเดือน เมษายน 2565 พบว่าในเกษตรกรที่เลี้ยงหมู 109,942 คน มีหมูทั้งหมด 10,296,405 ตัว เป็นหมูแม่พันธุ์เหลืออยู่ จำนวน 1,055,499 ตัว และสุกรขุนอีก จำนวน 9,005,141 ตัว

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสั่งการให้กรมปศุสัตว์คุมสถานการณ์ โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร หรือ ASF และเร่งให้ช่วยเหลือ ในด้านความรู้ และความเข้าใจ เพื่อยกระดับให้มีการเลี้ยงหมูที่ปลอดภัยมากขึ้น และเตรียมพูดคุยกับหน่วยงานเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต และแก้ปัญหาราคาหมู

มีการเน้นให้เลี้ยงหมูเพื่อให้เพียงพอต่อผู้บริโภค ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน และได้กำหนดแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรายย่อย-รายเล็ก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรสามารถนำหมูกลับมาเลี้ยงใหม่ได้อย่างยั่งยืน และมีแผนการเพิ่มผลผลิตหมูพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูโดยเฉพาะ

Related Stories

No stories found.