กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมลงพื้นที่ เพชรบูรณ์ แก้ปัญหา ผักราคาถูก

กรมส่งเสริมการเกษตร พบปัญหา ผักราคาถูก จากพ่อค้าคนกลางช่วงโควิด
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมลงพื้นที่ เพชรบูรณ์ แก้ปัญหา ผักราคาถูก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากเกษตรกรในพื้นที่ พบว่า เพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกผัก จำนวน 64,474 ไร่ และอำเภอหนองไผ่ มีพื้นที่ปลูกผัก จำนวน 2,655 ไร่ เกษตรกร จำนวน 402 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2563

ส่วนสถานการณ์ ผักราคาถูก ในช่วงนี้ พบว่า เกษตรกรมีการปลูกจำหน่าย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้พ่อค้าคนกลาง ลดจำนวนการซื้อลง ทำให้ไม่รับซื้อจากเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เบื้องต้นได้ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด ในการหาช่องทางการระบายสินค้าเพิ่มเติมพร้อมลงพื้นที่ช่วงเกษตรกรวิเคราะห์การปลูกผัก เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co