กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเยียวยาเกษตรกร จ.ลพบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเยียวยาเกษตรกร จ.ลพบุรี หลังพืชผักจมน้ำ เสียหายหลายแสนไร่
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเยียวยาเกษตรกร จ.ลพบุรี

เกษตรกรชาว จ.ลพบุรี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้สวนพืช ผัก เสียหาย

ล่าสุดนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ มีความเสียหายเบื้องต้น มีเกษตรกรจำนวน 50,184 ราย ใน 82 ตำบล 972 หมู่บ้าน และมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย 350,215 ไร่ มีนาข้าว 99,233 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 89,346 ไร่ มันสำปะหลัง 136,367 ไร่ อ้อยโรงงาน 23,530 ไร่ และสวนผัก ผลไม้ 1,739 ไร่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยกับ ทีมข่าวจันลั่นทุ่งว่า ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ สำรวจความเสียหายในพื้นที่ของเกษตรกร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมให้เร็วที่สุด และให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือจามขั้นตอนอย่างเร็วที่สุด ภายใน 3 เดือน

Related Stories

No stories found.