กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเยียวยา เกษตรกรหลังน้ำลด

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเยียวยา เกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วม หลังน้ำลด พื้นที่ทำการเกษตรเสียหายกว่า 5,192,164 ไร่
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเยียวยา เกษตรกรหลังน้ำลด

เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดวันนี้ (7 ต.ค. 64) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้เร่งเยียวยา ตามระเบียบของกระทรวง มาตรกาสรเยียวยาครั้งนี้ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ เป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท และไม่ยืนต้นอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ทางด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยกับทีมข่าวจันลั่นทุ่งว่า จากการสำรวจข้อมูล เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แล้วจำนวน 5,192,164 ไร่ ใน 43 จังหวัด โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 3,406,999 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก จำนวน 1,752,089 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้นอื่นๆ อีก จำวน 33,076 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 411,508 ราย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังบอกอีกว่า สำหรับเบื้องต้น ทางกรมได้เตรียมแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้นอื่นๆ และพืชเศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว 30,000 ซอง รวมทั้งบอกวิธีการรักษา และการจัดการพื้นที่ในการระบายน้ำหลังจากน้ำลด ให้กับเกษตรกร เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทำการเกษตรหลังน้ำลด

Related Stories

No stories found.