กระทรวงเกษตรฯ ยันประชาชนมั่นใจไร้ โควิด เมื่อเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีตรา ปศุสัตว์OK

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงตรวจตลาดสดเช็คชัวร์เพื่อประชาชน ยันมั่นใจได้ว่าร้านที่มีตรา ปศุสัตว์OK ปลอดภัยบริโภคดีไร้ โควิด
กระทรวงเกษตรฯ ยันประชาชนมั่นใจไร้ โควิด เมื่อเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีตรา ปศุสัตว์OK

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใส่ใจสุขภาพคนไทยจ่ายตลาดในช่วงโควิด เมื่อพบตรา ปศุสัตว์OK มั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ที่เลือกสะอาด ปลอดภัย ไร้ โควิด -19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเดือนเมษายนมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยผู้บริโภคทุกท่านรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่าง ๆ ในตลาดสด จึงได้สั่งการให้อธิบดี กรมปศุสัตว์ เสนอมาตรการดำเนินการตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท-19 (ศบค) ประกาศอย่างเคร่งครัด และขยายผลไปยังพื้นที่ตลาดสดต่าง ๆ ให้มีการยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รายงานข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตลาดสดต่าง ๆ มุ่งเน้นไปที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด เพิ่มการยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” และกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายในตลาดสดที่ได้รับรองแล้วให้คงมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีภายใต้หลักการ DMHTT ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้ซื้อ

M : Mask ผู้ขายต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand ล้างมือและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ร่วมกับเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่ใช้มือจับเนื้อสัตว์โดยตรงต้องใส่ถุงมือหรือมีที่คีบไว้เลือกสินค้า

T : Testing หากผู้ขายมีอาการป่วยต้องสงสัย ต้องตรวจเร็ว รักษาเร็ว ประสานสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรคได้เร็ว และ

T : Thai cha na แนะนำให้ตลาดสดใช้แอฟไทยชนะอย่างเคร่งครัด

โดยให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แนะนำวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK และมาตรการทางสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้สั่งการเพิ่มให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์รวมทั่วประเทศกว่า 1,820 ตัวอย่าง โดยมาจากสถานที่จำหน่ายต่าง ๆ รวมกว่า 220 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจากตลาดสด 20 แห่งในพื้นที่สีแดง 82 ตัวอย่าง ร้านสะดวกซื้อ 89 ตัวอย่าง ห้างร้านโมเดิร์นเทรด 49 ตัวอย่าง ขยายผลการเก็บตัวอย่างไปยังโรงฆ่าสัตว์และสถานที่ตัดแต่งทั่วประเทศรวมกว่าอีก 1,600 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 ผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทุกตัวอย่างเนื้อสัตว์ทั้งหมดปลอดภัยไร้ COVID-19

กรมปศุสัตว์จึงขอให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการออกมาจับจ่ายสินค้าเนื้อสัตว์ในตลาดสด ทั้งเนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หรือไข่สดต่าง ๆ โดยให้เลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่มีตรารับรอง “ปศุสัตว์ OK”

เพราะผ่านการตรวจสอบตลอดการผลิตตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ผ่านการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดี มีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสอบย้อนกลับได้ (traceability) ส่วนการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ควรมีสีปกติ ไม่มีสีเขียวหรือดำคล้ำ ไม่แดงเข้มหรือแดงสดเกินไปจากสารเร่งเนื้อแดง ไม่มีจุดหนองสีขาวหรือเหลืองหรือเขียว ก้อนฝี เม็ดสาคู เข็มฉีดยาคงค้าง หากซื้อเนื้อก้อนใหญ่หรือเนื้อส่วนสันคอ

ควรให้ผู้ขายหั่นหรือฝานส่วนกลางบางส่วนให้ดูก่อนซื้อทุกครั้ง เนื้อสดเก็บได้ไม่นานในอุณหภูมิปกติ เมื่อซื้อมาควรเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส ในส่วนไข่สดเน้นเปลือกสะอาดไม่แตกร้าว ไม่เก่า เขย่าไม่มีเสียงดัง และสำคัญคือเน้นปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทานก็จะปลอดภัยห่างไกลจาก COVID-19

ท้ายนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรองหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 3141 หรือทาง Application DLD 4.0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co