กล้วยสายพันธุ์หายาก! สุกแล้วกลิ่นหอม หวาน อบอวน

กล้วยอะไรนะ สุกแล้วสีแดง! รสชาติหวาน กลิ่นหอมอบอวนไปทั่วทั้งปาก
กล้วยสายพันธุ์หายาก! สุกแล้วกลิ่นหอม หวาน อบอวน

กล้วยโบราณ สุกแล้วหอม หวาน

กล้วยนาก กล้วยสายพันธุ์โบราณ หาทานได้ยาก ในประเทศไทยกล้วยนากมี 2 สายพันธ์ คือกล้วยนากทั่วไป กับกล้วยนากยักษ์ หรือกล้วยนากทองผาภูมิ วันนี้จันจะพาไปรู้จักกับกล้วยนากทั่วไปก่อนนะ

ขอบคุณภาพ Sutarat Saisanoi
ขอบคุณภาพ Sutarat Saisanoi

กล้วยนากทั่วไป คนจะปลูกกันในบริเวณบ้าน ลำต้นไม่ใหญ่มาก มีความสูงประมาณ 3-4 เมตร มีกาบสีแดงปนกับเขียว แผ่นใบกว้าง และหนาวกว่ากล้วยชนิดอื่น ออกลูกสีเขียวอมแดงมี 4-5 หวี ในหนึ่งหวีจะมีลูกประมาณ 14-18 ลูก ผลที่ยังดิบจะมีสีแดง เมื่อเริ่มแก่จัดจะมีสีเขียนอมแดง ผลสุกจะมีสีแดงอมส้ม

ขอบคุณภาพ Sutarat Saisanoi
ขอบคุณภาพ Sutarat Saisanoi

ผลที่ยังดิบจะมีสีแดง เมื่อเริ่มแก่จัดจะมีสีเขียนอมแดง ผลสุกจะมีสีแดงอมส้ม เนื้อจะมีลักษณะสีส้ม รสชาติหวาน และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว คนทั่วไปจิยมนำมากินสดๆ เหมือนกับกล้วยพันธุ์อื่นๆ

ขอบคุณภาพ Sutarat Saisanoi
ขอบคุณภาพ Sutarat Saisanoi

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co