กษ. ลุยโครงการ ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ช่วยเกษตรกรนครสวรรค์ สร้างรายได้สู้โควิด

กษ. แนะเกษตรกรนครสวรรค์ ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท นำร่อง 100,000 กล้า สร้างรายได้สู้โควิด
กษ. ลุยโครงการ ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ช่วยเกษตรกรนครสวรรค์ สร้างรายได้สู้โควิด

เผ็ดสร้างรายได้ ! รมช.กระเทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผุดโครงการ ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท

ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดตกต่ำ พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ บวกกับปัญหาภัยแล้งหลายพื้นที่ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย วันนี้ จันลั่นทุ่ง พามาดูอีกโครงการ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ นครสวรรค์ แนะการ ปลูกพริกซุปเปอร์ฮออท สร้างรายได้สู้ภัยโควิดค่ะ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท สร้างรายได้สู้โควิด-19 ในพื้นที่ ต.หนองกรด และ ต.กลางแดด จ.นครสวรรค์ เริ่มจากการมอบกล้าพันธุ์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 200 ราย กล้าพริกจํานวน 100,000 กล้า ในพื้นที่นําร่อง 50 ไร่ พร้อมทั้งแนะนําและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อปลูกในช่วงฤดูแล้ง วัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง สลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือก หรือกิจรรมทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงเพื่อเป็นการเสริมรายได้ รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่นา เป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้ชาวนาในระยะยาว

ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และจะผลักดันให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

นายประภัตร ยังกล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ประสานเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จําเป็นแก่เกษตรกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

ตลอดจนประสานภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย

และนอกจากการปลูกพริกนะคะ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีโครงการที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยในช่วงภัยแล้ง 5 อาชีพ ได้แก่ 1.ปลูกพริกแดง 2.เลี้ยงปลาดุก 3.เลี้ยงจิ้งหรีด 4. เลี้ยงเป็ดไข่ และ 5.ไก่ไข่ เกษตรกรสามารถเลือกตามความถนัดได้เลยนะจ๊ะ

โครงการดีๆแบบนี้ พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่ม รีบไปหามาปลูกเลยนะคะ อิอิ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co