การยางแห่งประเทศไทย ยัน หาปุ๋ยให้เกษตรกรชาวสวนยางทันแน่นอน

ปัญหาขาดแคลนปุ๋ย การยางแห่งประเทศไทย ยืนยัน หาปุ๋ยให้เกษตรกรชาวสวนยางทันแน่นอน เพื่อช่วยแก้ปัญหาปุ๋ยแพง
การยางแห่งประเทศไทย ยัน หาปุ๋ยให้เกษตรกรชาวสวนยางทันแน่นอน

ทีมข่าว จันลั่นทุ่ง เช็คสถานการณ์ในตลาดปุ๋ยเคมีตอนนี้ เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจาก ขาดแคลนปุ๋ยเคมี ราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบเกษตรกรไทยทุกภาค อาจกระทบต่อปริมาณผลผลิตยางของเกษตรกร

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีมาตรการในการแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยการลดสัดส่วนในการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มปริมาณในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน จัดหาปุ๋ยให้กับเกษตรกรโดยตรงแทนการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาสูง

ผู้ว่าการการยาง ยังเปิดเผยอีกว่า กยท. เร่งจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรชาวสวนยาง และยืนยันว่าทันสำหรับฤดูกาลใส่ปุ๋ยในรอบปลูก พ.ค. - ส.ค. นี้แน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co