กาฬสินธุ์ชาวประมงริมเขื่อนลำปาวทำพิธีสืบชะตาปลาสิ่งมีชีวิต

กาฬสินธุ์ชาวประมงริมเขื่อนลำปาวทำพิธีสืบชะตาปลาสิ่งมีชีวิต วิถีดั้งเดิมอีสาน
กาฬสินธุ์ชาวประมงริมเขื่อนลำปาวทำพิธีสืบชะตาปลาสิ่งมีชีวิต

ชาวประมงริมเขื่อนลำปาว บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดพิธีสืบชะตาปลาวิถีดั้งเดิมอีสาน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ อุทิศส่วนกุศลให้กับปลา และร่วมปล่อยปลาในเขื่อน หลังว่างเว้นงดทำพิธีสืบชะตาปลามานานกว่า 2 ปี เพราะสถานการณ์โรคโควิด19

ที่บริเวณท่าน้ำบ้านนาสีนวล ริมเขื่อนลำปาว ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นางสาวกฤษณา เขามีทอง ประมงอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมพิธีสืบชะตาปลากับชาวบ้านนาสีนวล บ้านโสกทราย ตำบลสหัสขันธ์ ซึ่งมีนายธวัชชัย บุญทานันท์ นายก อบต.สหัสขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านโสกทราย บ้านนาสีนวล ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวประมงอีสาน เพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับปลา ที่เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

ทั้งนี้นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้นำชาวบ้านร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นได้ติดตั้งป้ายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ วางทุ่น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกันที่ท่าน้ำบ้านนาสีนวล ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาน้ำจืด จากศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งพิธีสืบชะตาปลา ของชาวบ้านริมเขื่อน ในตำบลสหัสขันธ์ ได้แสดงถึงพลังความรัก สามัคคี และพลังแห่งความเสียสละ ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการกระทำความผิดทางการประมง ซึ่งชบ้านนาสีนวลได้มีการจัดเวรยามหมู่บ้านเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง

นางสาวกฤษณา เขามีทอง ประมงอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นสำนึกรักษ์บ้านเกิด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับริมเขื่อนลำปาว รื้อฟื้นพิธีสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในเขื่อนลำปาว เป็นพิธีที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แม้จะต้องว่างเว้นไปนานถึง 2 ปี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมติดป้ายประกาศห้ามทำการประมงประจำปี 2565 ในฤดูกาลปลาวางไข่ หรือฤดูน้ำแดง ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2565 ยกเว้นการทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ตะแกรง สวิง ช้อน ยอน หรือชนาง ขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร การทำประมงโดยใช้ฉมวก และส้อม ไซตุ้ม อีจู้ ลัน และแหที่ลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร) ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนมีโทษตามทางกฎหมายปรับ 5,000 – 50,000 บาท หรือ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง ทั้งนี้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ไว้อย่างยั่งยืน

สำหรับริมเขื่อนลำปาว ท่าน้ำบ้านนาสีนวล เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ที่เป็นความต้องการของชุมชน มีการก่อตั้งเป็นองค์กรประมงท้องถิ่นบ้านนาสีนวล ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง เป็นกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ที่ดำเนินการโดยกองตรวจการประมง และสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยปี 2565 ได้รับงบประมาณเป็นเงินสด 100,000 บาท เป็นต้นทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co