คุณพระช่วย! รับซื้อผลิตช่วยเกษตรกร

ไอเดียบุญช่วยเกษตรกร เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า รับซื้อผลผลิต ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร บรรเทาทุกข์ปัญหาราคาตกต่ำ
คุณพระช่วย! รับซื้อผลิตช่วยเกษตรกร

ไอเดียบุญช่วยเกษตรกร เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา รับซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตรของเกษตรกร นำมาใส่เป็นเครื่องครัวตาน หรือเครื่องไทยทาน เพื่อนำไปทำบุญเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาราคาตกต่ำและ นำไปแจกจ่ายชาวบ้านที่เดือดร้อน และโควิด19

ผลผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย กล้วย สับปะรด ฟักทอง หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง ตะไคร้ ตลอดจนผลผลิตอื่นๆ ถูกนำมาบรรจุ ในเครื่องครัวตานล้านนา แบบโบราณ ที่ใช้ตะกร้าในการ บรรจุเครื่องครัวตาน หรือเครื่องไทยทานดังกล่าวเพื่อถวายให้กับพระสงฆ์ ในงานวัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะจำหน่ายผลผลิตได้

โดยพระครูใบฎีกาทศพล ญาณนเมธี เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เป็นผู้จัดขึ้น เพื่อนำไปให้ทางวัดศรีโคมคำ ได้นำถวายในช่วง เทศกาลแปดเป็ง หรือประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวงซึ่งเครื่องครัวจะนำผลผลิตของเกษตรกรที่รับซื้อมารวมใส่ในตะกร้าสำเร็จรูป ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของ การจำหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตร ที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

ซึ่งสินค้าทางการเกษตรไม่สามารถจำหน่ายได้เช่นปกติ และมีราคาถูก ดังนั้น ทางวัดจึงได้มีการซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตรของชาวบ้าน มาทำเป็นเครื่องครัวตานแบบล้านนา เพื่อถวายพระสงฆ์ซึ่งในครั้งนี้ ซึ่งจะได้มีการทำขึ้นกว่า 500 ชุด ซึ่งถือว่าเป็นการฟื้นฟู และสืบสานเครื่องครัวตานลักษณะดั้งเดิมของชาวล้านนาไว้ อีกทั้ง ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้โดยสามารถที่จะนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับทางวัดได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.