ช่วยกันรณรงค์งดทานปูม้าที่มีไข่ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าต่อไป

ร่วมรณรงค์งดทานปูม้าที่มีไข่ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าต่อไป
ช่วยกันรณรงค์งดทานปูม้าที่มีไข่ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าต่อไป

หล่งการเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปู (ไข่นอกกระดอง) หาดบางเสร่ จ.ชลบุรี

วันนี้จันลั่นทุ่งก็มีข่าวมาประชาสัมพันธุ์กันจ้า จากความต้องการใช้ประโยชน์และการบริโภคปูม้าที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การเพาะพันธุ์ปูม้าจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของ ธนาคารปูม้าชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูม้า

ทั้งนี้ เพื่อให้ผลผลิตของปูที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์มาทดแทนผลผลิตปูที่มาจากธรรมชาติ เพื่อให้เพียงพอที่จะบริหารจัดการทรัพยากรปูในธรรมชาติในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยปกติแล้วแม่ปู 1 ตัวจะวางไข่ครั้งละ 300,000-700,000 ฟอง แต่จะมีอัตราการรอดตายนั้นเพียงแค่ประมาณ 1% หรือประมาณ 3,000 – 7,000 ตัว

ธนาคารปูม้า คือ รูปแบบของการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าโดยการรับบริจาคปูม้าไข่นอกกระดองที่ติดมากับอวนหรือเครื่องมือประมงอื่น ๆ ของสมาชิกในชุมชนและนำมาปล่อยในกระชังหรือในถังหรือบ่อพักที่สร้างไว้บริเวณชายหาด เพื่อให้แม่ปูได้วางไข่ก่อนถูกจับไปขายหรือบริโภคต่อไป ซึ่งธนาคารปูม้าชุมชนเป็นนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการฟื้นฟูทะเลไทยของชาวประมงพื้นบ้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับธุรกิจประมงปูม้าอย่างมาก

โดยการพักแม่ปูไข่ไว้ที่ศูนย์ ปูจะถูกขังไว้จนกว่าลูกปูจะเป็นตัวและพอถึงกำหนดลูกปูก็จะถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ส่วนแม่ปูนั้นชาวประมงก็จะได้คือ ตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ และนี่ก็เป็นอีกแนวทางในการช่วยเพิ่มจำนวนประชากรปูม้า ทำให้ชาวประมงมีอาชีพหาปูสืบต่อไปในอนาคต

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co