ซีพี ผนึกกำลังคนรุ่นใหม่ ผลักดัน มะพร้าว น้ำหอมไทยสู่ตลาดโลก

ซีพี เนอเจอร์ จับมือราญา กรีน โคโคนัท ร่วมพัฒนา มะพร้าว น้ำหอมไทยมุ่งสู่ตลาดโลก
ซีพี ผนึกกำลังคนรุ่นใหม่ ผลักดัน มะพร้าว น้ำหอมไทยสู่ตลาดโลก

“ เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ ” ผนึกกำลังกับ “ราญา กรีน โคโคนัท” SME ไทยที่เป็นพันธมิตรพัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร ในนาม “ซีพี เนเจอร์” บริหารและพัฒนาโดยทีมงานคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม เถ้าแก่เล็ก สร้างสินค้า มะพร้าว น้ำหอมภายใต้แบรนด์ “โคโค พาวเวอร์” ผลักดัน มะพร้าวน้ำหอม ให้เป็นที่นิยมในตลาดของไทย และเตรียมตัวเพื่อพร้อมมุ่งสู่ตลาดโลก มุ่งมั่นยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวของไทย ควบคู่ไปกับการสร้างชื่อมะพร้าวไทยให้เป็นที่หนึ่งของโลก

โดยในวานนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด โดย นายขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายสัญญา แจ่มจรูญ ประธานกรรมการ บริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จํากัด ได้ร่วมกันลงนามเป็นพันธมิตรธุรกิจลงทุนร่วมกันในบริษัท ซีพี เนเจอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร ทั้งยังมั่นใจว่าจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อ เกษตรกร ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมของไทยให้มีองค์ความรู้ในนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายขุนศรี ทองย้อย เปิดเผยว่า มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นผลผลิตที่ดีที่สุดในโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 3,300 ล้านบาท เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นการลงทุนที่สอดคล้องตามค่านิยมสามประโยชน์ ที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย

ในการนี้จึงตัดสินใจร่วมทุนกับ บริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเบอร์หนึ่งของไทยในอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม เพื่อผนึกกำลังพัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร ผ่านโมเดลเกษตรอัจฉริยะที่จะส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างตลาดมะพร้าวน้ำหอมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก

ทางด้านนางสาวจันทิวา ชาติวิริยะอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้ผลักดัน บริษัท ซีพี เนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ซีพี เนเจอร์ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของการพัฒนาและบริหารโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “เถ้าแก่เล็ก” โดยท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่และร่วมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ นอกจากการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของมะพร้าวน้ำหอมไทยที่แข็งแกร่งแล้ว ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ที่ภาคการเกษตรในประเทศต้องก้าวให้ทันคู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยปัจจัยการพึ่งพิงวิถีการผลิตแบบเดิม อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ดังนั้นการผนวกทีมงานคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและวิทยาการใหม่ เข้ากับเกษตรวิถีดั่งเดิมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างภาคเศรษฐกิจที่มีอนาคตที่ดีกว่า

นายสัญญา แจ่มจรูญ ประธานกรรมการ บริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จํากัด เปิดเผยว่า ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมของไทยมีโอกาสเติบโตสูงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การผนึกความร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ของเครือซีพีในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทราญาฯและเกษตรกรไทย เนื่องจากซีพีมีความเข้มแข็งด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ที่ปัจจุบันอาจประสบปัญหาจากความผันผวนของตลาด

สำหรับ ราญา กรีน โคโคนัท นั้นได้ดำเนินธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำธุรกิจค้าส่งทั้งในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไทยไปกว่า 10 ประเทศทั่วโลก และมีเครือข่ายเกษตรกรกว่า 70 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากกว่า 2,500 ไร่ ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดในโลก

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี เนเจอร์ จำกัด จะสร้างสรรค์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากมะพร้าวน้ำหอมภายใต้ชื่อ “โคโค พาวเวอร์” ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวหอมออร์แกนิค100% โดยล่าสุดกำลังจะเปิดตัววุ้นมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งจะจักจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศในวันที่ 18 ก.พ.2564 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

น่าชื่นใจจริง ๆ เลยนะคะที่ น้ำมะพร้าว ขอไทยเราที่ตอนนี้จะโด่งดังเป็นที่นิยมของไทยแล้ว กำลังถูกแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าให้คนไทยได้กินง่ายขึ้น แถมยังมีแผนพัฒนาเพื่อส่งออกความอร่อยให้ชาวต่างชาติไปรับรู้ถึงรสชาติอันเลื่องลือของมะพร้าว จันนี่รอไปซื้อกินแล้วค่ะ อยากอุดหนุนเกษตรกรไทยใจจะขาดแล้วจ้า

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co