ซีพี มุ่งหน้าเสริม ทุเรียน 3 จ.ชายแดนใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ซีพี ร่วมมือผนึกกำลังกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ส่งเสริม ทุเรียน ของดี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ซีพี มุ่งหน้าเสริม ทุเรียน 3 จ.ชายแดนใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวานนี้ (18 ส.ค. 64) ซีพี และมูลนิธิปิดทองหลังพระ จับมือกันพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า จากการที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของทุเรียน ซึ่งคาดว่าผลผลิตทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ จะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,655 ตัน หรือ 1,655,000 กิโลกรัม จากเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 564 ราย และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประมาณ 160 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมามีผลผลิตรวม 1,687 ตันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 141 ล้านบาท

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า จากการที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของทุเรียน ซึ่งคาดว่าผลผลิตทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ จะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,655 ตัน หรือ 1,655,000 กิโลกรัม จากเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 564 ราย และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประมาณ 160 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมามีผลผลิตรวม 1,687 ตันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 141 ล้านบาท

อีจัน
www.ejan.co