ดอนพุด สระบุรีจัดให้ ปชช.ไร้บัตร รับ-ส่งถึงที่ พร้อมพาลง เราชนะ ในคราวเดียว

ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น อำเภอดอนพุด สระบุรี ดูแลปชช. ไร้บัตร รุดเร่งเข้าช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิ์ที่พึงได้
ดอนพุด สระบุรีจัดให้ ปชช.ไร้บัตร รับ-ส่งถึงที่ พร้อมพาลง เราชนะ ในคราวเดียว

ประชาชนเดือดร้อน ดอนพุด สระบุรี จัดให้ รับ-ส่งพาทำบัตรประชาชน พร้อมพาลงสิทธิ์ เราชนะ เสร็จสรรพครบจบในคราวเดียว ที่น้องชาประชาอยู่ดี พี่ ๆ ชาว อำเภอดอนพุด ก็มีความสุขตามแนวคิด “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

วานนี้ (22 ก.พ.64) เวลา 14.00 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอดอนพุด พร้อมด้วย น.ส.กิติวรรณ จักรณรงค์ ปลัดอาวุโส/ปลัดอำเภอประจำตำบลดอนพุด, นายฉัตรชัย วนรักษ์ ปลัดอำเภอ, นายอัจจนะ จิตต์สวัสดิ์ไทย ปลัดอำเภอ, นายจักรพงค์ ประกอบการ ปลัดอำเภอ และสมาชิกร้อย อส. อำเภอดอนพุดที่ 11 ร่วมกับ น.ส.พจณีนาฎ วุฒิพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุด ลงพื้นที่นำราษฎรซึ่งเป็นทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี มาทำ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสมัครลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ณ สำนักทะเบียนอำเภอดอนพุด

สืบเนื่องจาก อำเภอดอนพุด ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุด ว่ามีราษฎรในหมู่บ้าน คือคุณยายจำรูญ สาชาติ ผู้สูงอายุ อายุ 85 ปี ที่เป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์กล้ามเนื้ออ่อนแรงขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก อีกทั้งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card

เนื่องจากบัตรเดิมยังเป็นแบบแถบแม่เหล็กและสูญหายไปนานแล้ว แน่นอนว่าบัตรประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ ใช้ยืนยันตัวบุคคลและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงได้รับ แต่คุณยายไม่สามารถเดินทางไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอเองได้ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยและผู้พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล ประกอบกับบ้านที่อยู่อาศัยมีบันไดสูงหลายขั้น ทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางมาขอรับบริการ ซึ่งคุณยายไม่เคยออกจากบ้านมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว

เมื่อรับทราบข้อมูล นายอำเภอดอนพุด จึงได้นำทีมเร่งรุดรับตัวราษฎรรายดังกล่าวมาดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอดอนพุด โดยช่วยอำนวยความสะดวกรับ-ส่ง จากบ้านที่พักอาศัยมายังสำนักทะเบียนอำเภอ โดยมีปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนอำเภอให้การบริการในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ อีกทั้งมีปลัดอำเภอประจำตำบลและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการสมัครลงทะเบียนตามโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มพิเศษ นั่นคือ กลุ่มที่ 4 ประชาชนที่ไม่มี Smart Phone

ทั้งนี้ บัตรประจำตัวประชาชน ถือเป็นเอกสารสำคัญในการใช้ยืนยันตัวบุคคล อำเภอดอนพุดให้ความสำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวบุคคลและเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ สอดคล้องกับ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในด้านการยกระดับงานบริการ เรื่อง อำเภอ...วิถีใหม่ นวัตกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal มุ่งสู่ “อำเภอ..วิถีใหม่” การพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC

แหม่ ได้อ่านเรื่องราวแบบนี้ ประชาชนอย่างจันก็มีความสุขนะคะ ที่ภาครัฐดูแลประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นอย่างดี จันลั่นทุ่ง ของเราก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณและขอมอบกำลังใจให้พี่ ๆ ชาวสำนักงานอำเภอดอนพุด ทำสิ่งดี ๆ แบบนี้ต่อไป แล้วก็ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

อีจัน
www.ejan.co