ตำรวจ พะเยา ใช้เวลาว่างจากงานประจำ ปลูกองุ่นไร้เม็ด สร้างรายได้งาม

หลังว่างจากงานประจำ หันมาปลูก องุ่นบิวตี้ซิสเลท แบบไร้สาร สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ตำรวจ พะเยา ใช้เวลาว่างจากงานประจำ ปลูกองุ่นไร้เม็ด สร้างรายได้งาม

ตำรวจ สังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำ หันมาปลูก องุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท แบบไร้สาร ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป้นอย่างดี...

ล่าสุด ขยายพื้นที่ ปลูกองุ่น เพิ่มขึ้น โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี ซึ่งแต่ละรอบสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนกว่า 500 -600 กิโลกรัม ต่อรอบ จำหน่ายได้ครั้งละมากกว่า 1 แสนบาท ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปและซื้อผลผลิตที่เก็บเอง

ดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา เข้าทำการดูแลผลผลิตองุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท ที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวของตนเองอย่างใกล้ชิด หลังจากที่เขาใช้เวลาว่างจากงานราชการและงานประจำ ทำการปลูกไว้บริเวณพื้นที่สวนเริ่มต้น ประมาณ 1 ไร่เศษ ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากปลูกโดยวิธีการใช้อินทรีย์ผสมผสาน และขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ต้น

ซึ่งดาบตำรวจไพรัตน์ บอกว่า ตนเองใช้เวลาว่างจากการที่ทำงานประจำ หันมาปลูก องุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท ประมาณ 5 ปีกว่าที่ผ่านมา โดยทำการปลูกไว้จำนวนเริ่มต้นที่ 54 ต้น พบว่าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก รสชาติองุ่นมีความหวานอร่อย และลูกโต ที่สำคัญองุ่นที่นี่ จะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ผสมผสาน โดยจะใช้ปุ๋ยประเภทมูลสัตว์เป็นหลัก ซึ่งพอผลผลิตออกมา ก็จะมีผู้มาสั่งจอง และเดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่อง

โดยจะขายในราคา กิโลกรัมละ 250 บาท ต่อมาก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกอีกรวมมากกว่า 100 ต้น ซึ่งสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่ากว่า 500 กิโลกรัม เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในรอบนี้น่าจะสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง 500 -600 กิโลกรัม เนื่องจาก อายุของต้นเจริญวัยอย่างเต็มที่ และให้รสชาติที่หวานอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี...

ซึ่งสวนองุ่นผลผลิตจะส่งขายตามออนไลน์แล้ว ตนเองเตรียมที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวถ่ายรูป นอกจากนั้น สามารถให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลผลิตโดยการเก็บเอง ซึ่งในช่วงกลางเดือนนี้ผลผลิตก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co