ถึงสุรินทร์แล้ว มวลน้ำจากโคราชเอ่อท่วมนาข้าวกว่าพันไร่

ถึงสุรินทร์แล้ว มวลน้ำจากโคราชเอ่อท่วมนาข้าวกว่าพันไร่

มวลน้ำจากโคราชถึงสุรินทร์แล้ว ต้นข้าวจมน้ำพันกว่าไร่ ระดับน้ำยังขึ้นไม่หยุด

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 มวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากมวลน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะวึก และตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูล พบว่า นาข้าวของชาวบ้านที่กำลังออกรวงสวยงามถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่น มันสำปะหลังก็ถูกน้ำท่วมด้วย

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 มวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากมวลน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะวึก และตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูล พบว่า นาข้าวของชาวบ้านที่กำลังออกรวงสวยงามถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่น มันสำปะหลังก็ถูกน้ำท่วมด้วย

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 มวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากมวลน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะวึก และตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูล พบว่า นาข้าวของชาวบ้านที่กำลังออกรวงสวยงามถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่น มันสำปะหลังก็ถูกน้ำท่วมด้วย

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 มวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากมวลน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะวึก และตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูล พบว่า นาข้าวของชาวบ้านที่กำลังออกรวงสวยงามถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่น มันสำปะหลังก็ถูกน้ำท่วมด้วย

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 มวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากมวลน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะวึก และตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูล พบว่า นาข้าวของชาวบ้านที่กำลังออกรวงสวยงามถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่น มันสำปะหลังก็ถูกน้ำท่วมด้วย

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 มวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากมวลน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะวึก และตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูล พบว่า นาข้าวของชาวบ้านที่กำลังออกรวงสวยงามถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่น มันสำปะหลังก็ถูกน้ำท่วมด้วย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co