ทำบุญส่งตายาย ปีนี้ไม่คึกคักเหมือนทุกปี เพราะสถานการณ์โควิด 19

สารทเดือนสิบ ทำบุญส่งตายาย ปีนี้ไม่คึกคักเหมือนทุกปี เพราะสถานการณ์โควิด 19 ลูกหลานไม่ได้กลับบ้าน
ทำบุญส่งตายาย ปีนี้ไม่คึกคักเหมือนทุกปี เพราะสถานการณ์โควิด 19

วันนี้ (6 ก.ย. 64) เป็นวันสารทเดือนสิบ ของชาวภาคใต้ จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว จะมี 2 วันคือวันวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 วันรับเปตร และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 วันส่งเปตร ซึ่งทางภาคใต้มีความเชื่อกันว่า ญาติผู้ล่วงลับ ที่อยู่ในภูมินรกจะกลับมาหาลูกหลาน 15 วัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี

นอกจากเป็นวันทำบุญในประเพณีชิงเปตรแล้ว ลูกหลานชาวใต้ส่วนใหญ่จะนิยมกลับบ้านในช่วงนี้ เพื่อไปทำบุญ และพบเจอครอบครัว และญาติ เกือบทุกครอบครัวจะพากันไปที่วัด นำข้าว แกง ผักผลไม้ และข้าวสาร อาหารแห้ง และวางที่ หลาเปตร หลังจากเสร็จพิธีพระแล้ว ลูกหลานจะพากันมาแย่งขนมที่ หลาเปตร เพื่อนำไปกินด้วยกัน และเชื่อว่าหากลูกหลานบ้านไหนแย่งของมาได้ เปตรตนนั้นจะได้รับบุญกุศลไปด้วย

ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ตอนนี้ อาจจะทำให้คนทำงานห่างบ้านเกิดหลายคนไม่ได้กลับบ้านไปทำบุญวันสารทเดือนสิบ กับครอบครัว ไว้ปีหน้าถ้าสถานการณ์คลี่คลาย เราคงได้กลับไปทำบุญวันสารทกับครอบครัวเหมือนทุกๆ ปี

คนที่ไปทำบุญที่วัดก็ต้องระวังต้วและเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ

Related Stories

No stories found.