ทุกข์หนัก… จ้าง เกี่ยวข้าว ไร่ละ 5,000 บาท กลับเจอข้าวเปลือกเน่า !

ชาวนา โคราช จ้างคนเกี่ยวข้าว น้ำท่วม ไร่ละ 5,000 บาท ได้เมล็ดข้าวเปลือกเน่าเสียหายหนัก ขาดทุนยับ
ทุกข์หนัก… จ้าง เกี่ยวข้าว ไร่ละ 5,000 บาท กลับเจอข้าวเปลือกเน่า !

วันนี้ (12 พ.ย. 64) ชาวนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนหนัก เนื่องจาก พื้นที่ทำ นาข้าว ส่วนใหญ่ ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย อย่างเช่น เกษตรกร ชาวนา ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ต้องว่าจ้างแรงงาน เพื่อเร่งเกี่ยวข้าวที่จมน้ำใส่เรือท้องแบน แต่ผลผลิตข้าวที่ได้ก็กลับเน่าเสียหายไปมากกว่าครึ่ง

นางอัมพิกา ตุ้ยพิมาย ชาวนาในตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย บอกว่า ตนเองได้ลงทุนทำนาปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 13 ไร่ ซึ่งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นาข้าว ของตนได้ถูก น้ำท่วม ทำให้รวงข้าวจมน้ำได้รับความเสียหาย ขณะนี้เมล็ดข้าวเริ่มเน่า ตนจึงจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยว่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านมาช่วย เกี่ยวข้าว อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาทต่อคน โดยจ้างวันละประมาณ 9 คน เกี่ยวข้าว ใส่เรือท้องแบนนำขึ้นมาตากผึ่งแดดไว้ริมถนน โดย นาข้าว 1 ไร่จะใช้ระยะเวลาในการเกี่ยวประมาณ 2 วัน เฉลี่ยไร่ละประมาณ 5,000 บาท อีกทั้งยังต้องจ่ายค่ารถบรรทุกข้าวไปสี 500 บาท และค่ารถนวดข้าวอีก 1,000 บาท แถมเมื่อ เกษตรกร ชาวนา นำข้าวไปขาย ก็ยังต้องถูกโรงสีกดราคารับซื้อข้าวเปลือกเหลือเพียง กิโลกรัมละ 7 บาทเท่านั้น ส่งผลให้ต้องแบกรับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น อยากให้ภาครัฐหาแนวทางช่วยเหลือ ชาวนา เป็นการเร่งด่วน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co