ปศุสัตว์ วอนอย่าตื่นตระหนก โควิดจากหมูสู่คน

กรมปศุสัตว์ เผย ยังไม่พบการระบาด โควิดจากหมูสู่คน เตือนประชาชนอย่าตระหนก
ปศุสัตว์ วอนอย่าตื่นตระหนก โควิดจากหมูสู่คน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า เอาอยู่กับมาตรการคุม โควิด19 วอนอย่าตระหนก ยังไม่ทราบช่องทางการแพร่ โควิดจากหมูสู่คน ย้ำประเทศไทย ยังไม่พบการระบาด โดยสื่อสังคมออนไลน์ เผยข้อมูลว่า พบเชื้อไวรัสโคโรนาในหมูสามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งรายงานพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน แต่อาการป่วยไม่รุนแรง มีเพียงแสดงอาการไข้ และท้องเสียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเป็นการพบเชื้อไวรัส โควิด19ในหมู Porcine Deltacoronavirus (PDCoV) ที่แยกได้จากคน และปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุ และที่มาของการติดเชื้อว่าสามารถแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด ซึ่งตามปกติ หมูสามารถติดโรคโควิด19ได้ แต่แสดงอาการไม่รุนแรง โดยไวรัสที่พบในหมูทั่วโลก มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ จำแนกเป็น 3 จีนัส คือ แอลฟา เบต้า และเดลต้า ก่อให้เกิดกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และระบบประสาท

อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการผลิตภาคปศุสัตว์ และด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังโรค โควิด19 และโรคไวรัสชนิดอื่นๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคในภาคปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง มีการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง มีแผนการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ ซึ่งได้มีโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส 5 สายพันธุ์ ที่มีค้างคาวเป็นสัตว์พาหะรวมทั้งโควิด19 ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมายังไม่พบอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสในหมูทั้ง 5 สายพันธุ์

นอกจากนี้ มีมาตรการคุมเข้มในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สถานประกอบการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และประเทศคู่ค้ามั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด19 ได้มีมาตรการในการควบคุม และป้องกันโรคโควิด19 ในสถานประกอบการที่ครอบคลุมทั้งด้านอาคารสถานที่ และการดำเนินงาน ประกอบด้วย การทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ การเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังเชิงรุกและการคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน การกักตัวสังเกตอาการและการแยกตัวเพื่อรักษา การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ในเนื้อสัตว์

ปัจจุบัน ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ตั้งแต่มีการเกิดโรคเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกในสถานประกอบการ และตลาดสดแล้วจำนวนกว่า 4,477 ตัวอย่าง ผลทั้งหมดไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ โควิด19 ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ ในทุกสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานทำการตรวจโรคสัตว์ และกำกับควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ให้สอดคล้องตามหลักสุขอนามัยที่ดี และควบคุมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ย้ำชัดว่า อย่าตื่นตระหนก ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการพบเชื้อไวรัสโควิด19 ในเนื้อสุกร และยังไม่พบช่องทางการติดเชื้อว่าสามารถแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co