ปศุสัตว์ แจง กรณีพบเข็มฉีดยาใน เนื้อหมู

กรม ปศุสัตว์ ชี้แจง กรณีผู้บริโภคพบเข็มฉีดยาใน เนื้อหมู ขณะรับประทาน แนะควรซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน ปศุสัตว์OK
ปศุสัตว์ แจง กรณีพบเข็มฉีดยาใน เนื้อหมู

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเนื้อหมูปรุงสุกมีเข็มฉีดยาติดอยู่ ผู้โพสต์แจ้งว่าแม่ของตนได้กินหมูชิ้นนั้นเข้าไปกัดแล้วแข็งนึกว่าเป็นกระดูก แต่ไม่ใช่กลายเป็น เข็มฉีดยา ซึ่งหมูนั้นเป็นชิ้นส่วนของลิ้นหมู ที่ซื้อจากตลาดแห่งหนึ่งที่จ.นครราชสีมา กรณีนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเป็นอย่ามากถึงความปลอดภัยในการบริโภค เนื้อหมู

ทางนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงขอชี้แจงกรณีดังกล่าวนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากการใช้เข็มฉีดยาเพื่อฉีดยาเข้าสู่ร่างกายสุกร มักฉีดในตำแหน่งกล้ามเนื้อลึกๆ บริเวณคอชิดโคนหู โดยใช้เข็มที่มีความยาว 1.5 นิ้ว จึงไม่น่าที่จะพบชิ้นส่วนของเข็มฉีดยาที่ลิ้นสุกรได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ที่เนื้อสุกรที่บริโภคนั้นอาจไม่ใช่ส่วนลิ้นสุกรทั้งหมด ทั้งนี้การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยยังคงมีหลายรูปแบบ โดยที่การเลี้ยงสุกรที่ไม่ใช่ฟาร์มมาตรฐาน (GAP) จะมีโอกาสที่จะพบสิ่งแปลกปลอม เช่น เข็มฉีดยาได้สูง เนื่องจาก เกษตรกร มักจะเป็นผู้ฉีดยาสัตว์เอง โดยที่ไม่มีความรู้และทักษะในการฉีดยาสัตว์ จึงมีความเป็นไปได้ที่เข็มฉีดยาจะหักและคงค้างอยู่ในร่างกายสัตว์ได้ ซึ่งเมื่อสัตว์ดังกล่าวถูกนำไปเชือดที่โรงฆ่าสัตว์ โอกาสที่จะตรวจไม่พบเข็มฉีดยาก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน เนื่องจากเข็มมีขนาดเล็กประกอบกับเมื่อเชือดชำแหละสุกรที่โรงฆ่าสัตว์แล้ว ซากสุกรจะถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นส่วนใหญ่ ๆ 2 ซีก ซึ่งยากแก่การตรวจสอบ ดังนั้น ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้บริโภค เมื่อซื้อเนื้อสัตว์มาแล้วควรสังเกตและตรวจสอบความผิดปกติ หากพบมีสิ่งแปลกปลอมให้นำออกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายหรือนำไปบริโภคต่อ

โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ ได้พยายามสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพัฒนาการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งจะมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มคอยควบคุมการใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อผลิตสุกรให้เหมาะสมต่อการบริโภค นอกจากนี้ ยังได้เข้มงวดตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการเชือดชำแหละอย่างถูกสุขอนามัย ตรวจสอบความผิดปกติของเนื้อสัตว์ก่อนที่จะจำหน่ายออกจากโรงฆ่าสัตว์ และจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่เนื้อสัตว์มีปัญหา กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคหากพบความผิดปกติในเนื้อสัตว์ให้รีบแจ้งกรมปศุสัตว์ผ่าน Application DLD 4.0 เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตต่าง ๆ และพัฒนาเกษตรกรหรือผู้ประกอบการให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค แต่หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ภายใต้สัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการบริโภค ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคในระยะยาว และขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co