ปาล์มราคาขึ้น โจรขโมยยกสวน

ปาล์มปรับราคา ขโมยระบาดแห่ตัดยกสวน
ปาล์มราคาขึ้น โจรขโมยยกสวน

เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มสงขลาเดือดร้อนหนักโจรตระเวนลักตัดผลปาล์มเพราะมีราคาแพงกิโลกรัมละ10 บาทกว่าทางจังหวัดเร่งแก้ปัญหาทำบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มถ้าไม่มีห้ามลานปาล์มรับซื้อเด็ดขาดนำร่องใน3อำเภอทั้งอ.บางกล่ำ ควนเนียง และอ.หาดใหญ่

ที่จ.สงขลา หลังจากที่ตอนนี้ราคาปาล์มน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 10 บาทกว่า แต่ปัญหาเกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อยต้องประสบปัญหาโจรที่ฉวยโอกาสตระเวนขโมยแทงปาล์มไปขายสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม

ล่าสุดทางจังหวัดสงขลาเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดย นายจรัล จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่อ.บางกล่ำ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมันนำร่องในพื้นที่3 อำเภอของ จ.สงขลา ทั้งอ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง และอ.หาดใหญ่ ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอผู้นำท้องถิ่นและเจ้าของลานปาล์มและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อคือ 1กำหนดให้ลานปาล์มทำบันทึกการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทุกรายพร้อมติดกล้องวงจรปิด 2สำหรับเกษตรกรนำผลปาล์มน้ำมันไปขายต้องแสดงบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายปาล์มน้ำมันทุกครั้ง 3ให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบลานปาล์มน้ำมันได้ตลอดเวลา

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะกรณีที่มีการนำผลปาล์มไปขายให้กับลานปาล์มถ้าไม่มีบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มห้ามรับซื้อเด็ดขาดและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ซึ่งแนวทางนี้จะนำร่องในพื้นที่3 อำเภอทั้ง อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียงและอ.หาดใหญ่ ก่อนและจะขยายไปยังทุกอำเภอที่มีการปลูกปาล์มเพื่อแก้ปัญหาทั้งจังหวัด และทั้งเกษตรกรและเจ้าของลานปาล์มก็เห็นด้วยกับวิธีนี้

นายมนตรี ฤทธิจอม ปลัดอำเภอบางกล่ำ เปิดเผยว่า สำหรับบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มนั้นทางเกษตรอำเภอหรือกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จะเป็นคนออกให้ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งรูปของเจ้าของสวน ที่ตั้งสวนจำนวนไร่ ถ้าไม่มีบัตรนี้ไปแสดงทางลานปาล์มก็จะไม่รับซื้อ ซึ่งจะเป็นมาตรการแก้ปัญหาโจรลักขโมยผลปาล์มที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co