พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร สัปดาห์นี้ฝนฟ้าคะนองทุกพื้นที่ เกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อม

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ใน 7 วันนี้อากาศร้อนสลับฝนตกหนัก ให้เกษตรกรเตรียมการดูแลเมล็ดพันธุ์ให้ดีป้องกันการเกิดเชื้อรา
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร สัปดาห์นี้ฝนฟ้าคะนองทุกพื้นที่ เกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อม

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนให้เกษตรกรระวังภัย เตรียมตัวรับมือกับฝนฟ้าคะนองสลับอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานของแสงแดด 5-8 ชั่วโมง

ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรที่จะปลูกพืชในระยะนี้ ควรคลุกเมล็ดหรือแช่ท่อนพันธุ์พืชด้วยสารป้องกันเชื้อราก่อนปลูก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานของแสงแดด 4-7 ชั่วโมง

ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนมีมากขึ้น เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรกักเก็บสารองน้าเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้าใช้ทางด้านการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ควรสำรวจซ่อมแซมหลังคาโรงเรือน กาบังฝนสาดอย่าให้มีรอยรั่วซึม เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน จนอ่อนแอ และจะเป็นโรคได้ง่าย

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานของแสงแดด 5-7 ชั่วโมง

ระยะนี้มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจาพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย สาหรับเกษตรกรที่จะปลูกพืชในระยะนี้ควรคลุกเมล็ดหรือแช่ท่อนพันธุ์พืชด้วยสารป้องกันเชื้อราก่อนปลูก เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 19-23 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานของแสงแดด 5-7 ชั่วโมง

มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจาพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้า ควรเปิดเครื่องตีน้าหลังจากฝนตก เพื่อคลุกเคล้าน้าฝนกับน้าในบ่อให้เป็นเนื้อเดียวกันป้องกันน้าแยกชั้น

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19-23 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานของแสงแดด 4-7 ชั่วโมง

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ 17-18 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 19 - 23 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานของแสงแดด 4-7 ชั่วโมง

- ระยะนี้มีฝนและฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย โดยดูแลระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจาพวกหนอนในพืชสวน ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 19-23 พ.ค. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อีจัน
www.ejan.co