พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันนี้ เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ระวังพืชผลเสียหายจากน้ำท่วมขัง

กรมอุตุฯเตือน พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร สัปดาห์นี้ เข้าสู่ฤดูฝน แนะเกษตรกรเตรียมตัวระวังเรื่องน้ำท่วมขัง สร้างความเสียหายต่อพืชผล
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันนี้ เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ระวังพืชผลเสียหายจากน้ำท่วมขัง

ในช่วงสัปดาห์นี้ 23-30 พฤษภาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ จัดการพื้นที่เพาะปลูกให้ดี ป้องกันน้ำท่วมขังสร้างความเสียหายให้ผลผลิต

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 24-28 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 29-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 25-27 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 25-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 25-26 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ส่าหรับอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการปลูกไม้ผลและพืชผัก

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ส่าหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานหากเกษตรกรต้องการปลูกพืชรอบใหม่ ควรรอให้มีปริมาณฝนตกสม่ำเสมอแล้วจึงเริ่มท่าการเพาะปลูกพืช

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราไม้ผลและพืชผัก ซึ่งจะท่าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ เช่น โรคใบจุดในพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม) นอกจากนี้ในบางพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไม่สม่ำเสมอเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจ่าพวกหนอนในไม้ผลและพืชผัก

ภาคกลาง และภาคตะวันออก : มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราไม้ผลและพืชผัก ซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ เช่น โรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าในทุเรียน นอกจากนี้ควรกำจัดวัชพืช ดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บเศษซากพืชตางๆ แลวน่าไปกำจัด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยหรือหลบซ่อนของสัตว์มีพิษ

ภาคใต้ : จะมีฝนฟ้าคะนองตลอดสัปดาห์กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะท่าให้ดินและอากาศ มีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผลและพืชผัก ซึ่งจะท่าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ เช่น โรคใบไหม้ในปาล์มน้ำมัน รากเน่าโคนเน่าในลองกอง ส่าหรับในช่วง ที่มีฝนตกหนักเกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังโคนต้นพืชหรือบริเวณแปลงปลูกนานเกินไป เพราะอาจท่าให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

อีจัน
www.ejan.co