พอได้ต่อชีวิต! ชาวนา จ.พิษณุโลก รับเงินเยียวยาจากรัฐ

นำไปใช้หนี้ค่าปุ๋ย ค่ายาต่อ! ชาวนา จ.พิษณุโลก เข้ารับเงินเยียวยาจากรัฐ ตันละ 1,900 บาท
พอได้ต่อชีวิต! ชาวนา จ.พิษณุโลก รับเงินเยียวยาจากรัฐ

ชาวบ้านเฮ ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว

ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ย. 64) ทีมข่าวจันลั่นทุ่ง เข้าไปดูบรรยากาศ เกษตรกรเข้ามาเบิกเงินค่าส่วนต่างราคาข้าว ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จ.พิษณุโลก ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 บรรยากาศคึกคัก

ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก ได้โอนเงินชดเชยค่าส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 36 ล้านบาท แต่ภาพรวมทั้งจังหวัดพิษณุโลกได้รับเงินก้อนดังกล่าวมาจำนวนกว่า 810 ล้านบาท กระจายไปยังสำนักงาน ธกส.ทั้ง 9 อำเภอ 15 สาขา แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 งวด คืองวดที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2564 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวไม่เกินวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2564

นางจินตนา แก้วแจ้ง อายุ 53 ปี ชาวนา ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่า วันนี้มาเบิกเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวนาปี ที่ปลูกไว้จำนวน 26 ไร่ เป็นข้าวหอมพิษณุโลก ปีนี้ขายได้ตันละ 5,900 บาทรัฐให้เงินชดเชยตันละ 1,900 บาท รวมได้รับเงินชดเชยจำนวน 21,000 กว่าบาท เงินส่วนนี้ก็จะนำไปทำนารอบใหม่ ส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ค่าปุ๋ย ค่ายา ที่ติดค้างกับร้านต่างๆ ไว้ ซึ่งนับว่า โดยเฉพาะค่าปุ๋ย มีราคาแพงมาก 1,240 บาท/กระสอบ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co