AD

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ใจดี ชวนคนมาเรียน ปลูกผัก สร้างรายได้ในช่วง โควิด

โควิด มาน้ำตาไม่ต้องไหล พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เชิญชวนให้มาเรียน ปลูกผัก สร้างอาชีพ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ใจดี ชวนคนมาเรียน ปลูกผัก สร้างรายได้ในช่วง โควิด
AD

ถึงแม้สถานการณ์ของโรคระบาด โควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยของเราด้วยนั้น บางจุดเริ่มคลายตัวขึ้น บางจุดยังคงวิกฤตอยู่ มีผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้หลายคนยังคงตกงาน หรือรายได้ลดน้อยถอยลงไป ทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เข้าใจในวิกฤตนี้จึงได้จัดโครงการ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19”

ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมไปถึงภาคประชาชนบุคคลทั่วไปที่สนใจอยาก ปลูกผัก ไว้เพื่อกินเองในครัวเรือนหรือจะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ เกษตรกร ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี

โดยนางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบโดยรวมกับภาคเศรษฐกิจของทั้งประเทศ กิจการหลายแห่งถูกปิดตัวลง มีผู้ตกงานเป็นจำนวนมาก ในขณะที่เกษตรกรที่ยึดหลักการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลับไม่ได้รับผลกระทบและยังคงเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน ทั้งในด้านอาหารปลอดภัย หรือการให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพเพื่อการเลี้ยงตนเอง

ทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงจัดตั้งโครงการ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด – 19” โดยเปลี่ยนพื้นที่เรียนรู้ภายใน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นแปลงฝึกปฏิบัติ

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินการเพาะเมล็ด วิธีการปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและนอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดจากโครงการฯ 30% จะถูกนำไปใส่ไว้ใน ตู้ปันผัก เพื่อส่งต่อผลผลิต ผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกแบบอินทรีย์ปลอดภัย ไปยังประชาชนหรือผู้ที่ประสบภัยจากโควิด-19 เพื่อนำไปรับประทาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และอีก 70% จัดสรรผลผลิตจากโครงการฯ ให้กับผู้ที่รับผิดชอบดูแลผลผลิต สามารถนำไปรับประทาน แบ่งปัน หรือนำไปจำหน่ายให้เกิดรายได้ต่อไป

ทั้งนี้โครงการ “ปลูกผักกินฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19” เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลผู้ร่วมโครงการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ระยะเวลาเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 50 วัน รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนจำกัดครั้งละ 30 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 065-640-5915 , 090-370-2766 ,087-359-7171 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น่าสนใจมากนะคะสำหรับโครงการนี้ เริ่มโครงการเมื่อไหร่สงสัยทีม จันลั่นทุ่ง ของเราต้องแอบไปดูหน่อยแล้วค่ะ

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co