รมช.เกษตรฯ เร่งเยียวยาสัตว์ที่ตายจาก โรคลัมปี สกิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเยียวยาผลกระทบสัตว์ตาย ที่เกิดจาก โรคลัมปีสกิน
รมช.เกษตรฯ เร่งเยียวยาสัตว์ที่ตายจาก โรคลัมปี สกิน

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรละสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่เกิดการ แพร่ระบาด ของโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง ตนในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนเวชภัณฑ์ การใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นในพื้นที่ น้ำยาฆ่าเชื้อ และยารักษาโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายไปสู่พื้นที่ที่ยังไม่เกิดโรค

ทั้งนี้ จ.กาฬสินธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้มอบวัคซีน จำนวน 3,000 โดส ให้กับตัวแทนเกษตรกรจำนวน 21 ตำบล ในเขต อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน สำหรับสถานการณ์โรคลัมปีสกินที่ จ.กาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564) มีสัตว์ป่วยสะสม 24,106 ตัว เกษตรกร 10,208 ราย หายป่วยแล้ว 21,254 ตัว ตาย 2,367 ตัว คงเหลือป่วยสะสม 485 ตัว

ด้านการให้ความช่วยเหลือชดเชย กรณีสัตว์ตายจาก โรคลัมปีสกิน ตามหลักเกณฑ์เดิมมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 1,618 ราย สัตว์จำนวน 1,767 ตัว อย่างไรก็ตาม ได้มีการนำกลับมาแก้ไขตามหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ โดยในส่วนของ ปศุสัตว์ มีการปรับเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเกือบทุกชนิดสัตว์ และมีอัตราเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโค ได้ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 22,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท และกระบือ ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 32,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co