ระวังให้ดี ปศุสัตว์ เฝ้าระวัง โรคแซลโมเนลลา ในสัตว์ปีก

ใครชอบกินของดิบต้องระวัง!!! กรมปศุสัตว์ เฝ้าระวัง โรคแซลโมเนลลา ในสัตว์ปีก ป้องกันไม่ให้ติดจากสัตว์สู่คน
ระวังให้ดี ปศุสัตว์ เฝ้าระวัง โรคแซลโมเนลลา ในสัตว์ปีก

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โรคแซลโมเนลโลซิส (Salmonellosis) เกิดจาก เชื้อแบคทีเรียแซลโมเนลลา พบได้ตามธรรมชาติ และอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารและลําไส้ของสัตว์ต่างๆ เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คน และแมลง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยของโรคอาหารเป็นพิษจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการลำไส้อักเสบในคน

การควบคุมและเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลา มีการสุ่มเก็บตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่ การสุ่มเก็บตัวอย่างที่ฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ เพื่อส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแซลโมเนลลาที่ห้องปฏิบัติการ ทำการรวบรวมและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน

ใครที่ชอบกินอาหารดิบ หรืออาหารปรุงไม่สุกต้องระวังให้ดี เพราะอาหารพวกนี้สามารถทำให้เชื้อติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ เพราะอย่างนั้นต้องปรุงอาหารให้สุกก่อนทุกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.