รัฐ ยืนยัน! ไม่เคยปกปิด โรคระบาดในหมู ย้ำ ไทยควบคุมโรคได้ดี

รัฐออกมายืนยัน ! ไม่เคยปิดบังเรื่องโรคระบาดในหมู เผย 3 ปีที่ผ่านมา ควบคุมโรคได้ดี
รัฐ ยืนยัน! ไม่เคยปกปิด โรคระบาดในหมู ย้ำ ไทยควบคุมโรคได้ดี

เมื่อวานนี้ ( 9 ม.ค. 65 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาครัฐไม่เคยปกปิดข้อมูลโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFS) ในประเทศ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ หลังจากมีข่าวโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหา นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังสนับสนุนงบประมาณสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกันและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งเสริมการปรับปรุงยกระดับฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP หรือให้ได้มาตรฐาน GFM เพื่อการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาเจ้าของฟาร์ม ด้วยการจ่ายค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

และสำหรับกระแสข่าวที่ว่า ได้พบการระบาดของโรคอหิวาตห์แอฟริกาในสุกร(ASF)ในประเทศไทยแล้วว่า กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน หลักวิชาการและมาตรฐานสากล จัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบสภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยง สุ่มตรวจเพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่น มีเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน จะเข้าไปสำรวจโรคและเก็บตัวอย่างจากเลือดสุกร นำไปตรวจหาโรคโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมทั้งประเมินพื้นที่เสี่ยงและความเสี่ยงระดับฟาร์ม หากพบมีความเสี่ยงสูงและไม่สามารถปรับปรุงระบบการป้องกันโรคได้จะทำลายสุกร เพื่อลดความเสี่ยงและจ่ายเงินชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย และหากพบการแพร่ระบาด จะต้องแจ้งการพบโรคไปยังองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทราบด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่สามารถปกปิดข้อมูล และพร้อมรายงานให้สาธารณะชนทราบตามความเป็นจริง

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเกษตรกรหากพบสัตว์ป่วย ต้องแจ้งกรมปศุสัตว์ตามกฏหมาย เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด ลดความเสียหายแก่เกษตรกร ที่ผ่านมาการเกิดโรคระบาดในหมูไทยเป็นโรค PPRS เป็นกลุ่มอาการของโรค ในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร แต่ไม่พบว่ามีการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาหมู ( AFS)

สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพบครั้งแรกในปี พ.ศ.2464 ที่ทวีปแอฟริกา และลุกลามไปทั่วโลก ปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนในการป้องกันโรคได้ ซึ่งประเทศจีน ได้มีการทำลายสุกรไม่น้อยกว่า 500 ล้านตัว ในเวียดนาม สุกรเสียหายไม่น้อยกว่า 5 ล้านตัว และยังพบการระบาดในพม่า ลาวและกัมพูชาด้วย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co