สศก. ยัน! การส่งออกกล้วยไม้ ยังครองแชมป์ของโลก หลังเจอพิษโควิด

สุดปัง! สศก. ยัน การส่งออกกล้วยไม้ ยังครองอันดับ1 ของโลก จำนวนกว่า2หมื่นตัน
สศก. ยัน! การส่งออกกล้วยไม้ ยังครองแชมป์ของโลก หลังเจอพิษโควิด

รองเลขาธิการ สศก. ยัน ส่งออกกล้วยไม้ไทย ยังสดใส ครองอันดับ1 หลังเจอพิษโควิด

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ และพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดเลยนะคะ ซึ่งช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ได้รับผลกระทบไม่น้อย ซึ่งวันนี้จันลั่นทุ่ง จะพาไปดูยอด ส่งออกกล้วยไม้ ที่แม้มีโควิด แต่ไทยเรา ยังคงครองแชมป์การส่งออกอันดับ 1 ของโลก!

นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง สถานการณ์การส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยว่า ที่ผ่านมา กล้วยไม้ นับเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย โดยมีปริมาณส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท

แต่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 การเดินทางขนส่งระหว่างประเทศเกิดความไม่สะดวก ตลอดจนกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

การส่งออกไปยังตลาดสำคัญในยุโรปและอเมริกาได้รับผลกระทบ แต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว โดยหาตลาดทดแทนในกลุ่มประเทศอาเชียน จึงทำให้ปี 2563 มีปริมาณส่งออกทั่วโลกรวม 21,872 ตัน ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1,370 ล้านบาท

โดยสามารถส่งออกดอกกล้วยไม้ไปประเทศเวียดนาม ได้จำนวน 8,528 ตัน เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2562 ที่ส่งออกได้ 2,913 ตัน และส่งออกดอกกล้วยไม้ไปประเทศเมียนมา ได้จำนวน 1,069 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากปี 2562 ที่ส่งออกได้จำนวน 171 ตัน

นางอัญชนา กล่าวด้วยว่า เตรียมแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ การจัดหาตลาด จับคู่ทางธุรกิจ ช่วยให้ไทยยังคงความเป็นผู้นำการส่งออกดอกกล้วยไม้อันดับ 1 ของโลกต่อไป

ว้าว!เป็นข่าวดีของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เลยนะคะ แต่เชื่อว่า โควิดซา การส่งออกกลับมาปังยิ่งกว่าเดิมแน่นอน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co