สูตรอาหาร เลี้ยงปลาดุก ลดต้นทุนเกษตรกร

กรมประมง แจกสูตรอาหาร เลี้ยงปลาดุก ปลาโตขึ้น 20%
สูตรอาหาร เลี้ยงปลาดุก ลดต้นทุนเกษตรกร

กรมประมง พัฒนา สูตรอาหาร เลี้ยงปลาดุก ลดต้นทุนเกษตรกรกว่า 40%

วันนี้ จันลั่นทุ่ง มีข่าวดีมาบอกเกษตรกรที่ เลี้ยงปลาดุก นะคะ โดย กรมประมง เค้ามีการแจกสูตรอาหารปลาดุก เพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะ จะเป็นยังไงเตรียมปากกาและกระดาษมาจดกันเลยค่ะ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุกของเกษตรกรในพื้นที่ นนทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานลดต้นทุนด้วยสูตรอาหารของกรมประมงภายหลังจากการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งพบว่าสัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดอีกด้วย

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ติดตามงานที่กรมประมงได้นำผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้หัวไก่สด หัวไก่หมักในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม” มาดัดแปลงสูตรเพื่อผลิตเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในฟาร์มเพาะเลี้ยงของเกษตรกร โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีราคาถูก ผลปรากฏว่า ปลาดุกมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยปลาดุกมีขนาดโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับอาหารที่ใช้เดิม

โดยสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงปลาดุกอย่างง่ายที่กรมประมงแนะนำ มีส่วนผสมของวัตถุดิบต่าง ๆ ดังนี้

วัตถุดิบ

ด้าน นางพิศมัย สมสืบ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำงานวิจัยมาช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือรับทราบปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในเขตพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรใช้โครงไก่บดและเศษวัตถุดิบที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษขนมปัง เศษอาหารไก่ กากมันวัว มาผสมรวมกัน โดยไม่มีสัดส่วนที่แน่นอน ทำให้เวลาให้อาหารปลาในบ่อ อาหารจะเหลวละลายน้ำเร็ว ต้องใช้ปริมาณอาหารจำนวนมาก และยังส่งผลให้น้ำในบ่อเลี้ยงเน่าเสียได้ง่ายอีกด้วย แต่หลังจากที่เกษตรกรได้นำหลักความรู้ในการฝึกอบรมไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม กลับพบว่าสามารถลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงได้ถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ด้านนายสะอัส อินเดริด อายุ 71 ปี ปราชญ์เกษตรประจำปี 2562 บอกว่า เลี้ยงปลาดุกมานานกว่า 10 ปี หลังจากปรับปรุงสูตรอาหารในการเลี้ยงปลาดุกจากกรมประมง ปรากฏว่า อาหารปลา มีความเหนียวมากยิ่งขึ้น และเมื่อนำไปให้ปลาในบ่อเลี้ยงจะไม่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สามารถลดสาเหตุของน้ำเสียและลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญช่วยลดทุนในการผลิตอาหารได้จากเดิมมาก ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 5 เดือนสามารถจับผลผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก ลองทำตามสูตรข้างต้นได้นะคะ หรือจะติดต่อที่กรมประมงได้นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co