หนุน ปลูกกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุน ปลูกกัญชง ที่แรกในไทย
หนุน ปลูกกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

สุดปัง! หนุน 4 สหกรณ์ ปลูกกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ

หลังจากที่พืชอย่างกัญชา ได้รับความนิยม และเป็นกระแสไปแล้วนะคะ วันนี้ (5 เม.ย.64) จันลั่นทุ่ง จะพาไปพลกับการ ปลูกกัญชง ค่ะ ที่ตอนนี้เค้าเริ่มส่งเสริมแล้วนะ เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจค่ะ

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า หลังจากกฎหมายเปิดแล้วภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งได้แสดงความต้องการที่จะใช้ เมล็ดกัญชงและชิ้นส่วนพืชไปป้อนในระบบอุตสาหกรรมในหลายด้านทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม  เครื่องสำอาง และน้ำมันเมล็ดกัญชง อาหารสัตว์ จึงคาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ไทยจะส่งเสริมการปลูก กรมวิชาการเกษตรจึงได้มาหารือถึงแนวทาง ในการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นหน่วยงานที่จะปลูกกัญชงเป็นเมล็ดหรือต้นเพื่อป้อนอุตสาหกรรมในประเทศ

ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าควรจะนำร่องในสหกรณ์ที่มีความเหมาะสมทั้งเชิงพื้นที่ และบางสหกรณ์เคยอยู่ในโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์  โดยสหกรณ์ที่มาหารือ อาทิ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งหลังการหารือผู้จัดการสหกรณ์จะไปประชุมกับสมาชิก

ซึ่งในประเทศไทย ไม่เคยมีการอนุญาตให้ปลูกมาก่อน อีกทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนในไทยนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ให้เส้นใยเท่านั้น โดย กวก.จึงต้องการให้สถาบันเกษตรกร จะเป็นพี่เลี้ยงในทางวิชาการ ให้ตัวแทนสหกรณ์ทั้ง 4 แห่งที่มาร่วมหารือ แสดงความสนใจที่จะเข้าโครงการ ปลูกต้นกัญชงทั้งนี้การปลูกเกษตรกรจะต้องเริ่มดำเนินการในช่วงฤดูฝน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องการปลูกนั้นจะเป็นระยะต่อไป

ซึ่งปัจจุบันเมล็ดกัญชงราคาจำหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 5,000 บาท มีประมาณ  40,000 – 50,000 เมล็ดต่อกิโลกรัมค่ะ

โดยกรมวิชาการเกษตรได้จำแนกต้นทุนการผลิตที่กรมได้มีการเก็บข้อมูลไว้เบื้องต้นพอสังเขปพบว่า ต้นทุนการผลิตต่อไร่กรณีผลิตเป็นเมล็ดจะอยู่ที่ประมาณ 8,242.18 บาท/ไร่ รายได้ประมาณ 26,250 บาท/ไร่ กำไรสุทธิประมาณ 18,007.82  บาท/ไร่ สำหรับต้นทุนต้นสดอยู่ที่ประมาณ 9,028 .82  บาท/ไร่ รายได้ต่อไร่ประมาณ 22,500 บาท กำไรสุทธิประมาณ 12,471.18  บาท/ไร่ ระยะเวลาการผลิต 180 วัน

กัญชง เป็นพืชอีกชนิดที่น่าจับตามองนะคะ เกษตรกรคนไหนสนใจ ศึกษาการปลูกให้ดีนะ เป็นช่องทางรวยได้เลย อิอิ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co