อธิบดีกรมปศุสัตว์ มั่นใจคุมโรคอหิวาต์ในหมูได้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ มั่นใจคุมโรคอหิวาต์ในหมูได้ พร้อมตรวจสอบฟาร์ม เขียงหมู
อธิบดีกรมปศุสัตว์ มั่นใจคุมโรคอหิวาต์ในหมูได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับทีมข่าวจันลั่นทุ่งว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคประจำถิ่นแถบทวีปแอฟริกา ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ ทางกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้กองสารวัตร และกักกันเข้มงวด ในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าจากจีน และประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

สินค้าที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากหมู ที่ติดมากับสัมภาระ ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ทางด่านกักกันสัตว์ทั้งทางอากาศ ทางเรือ และชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

และได้ทำการตรวจสอบ การเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ทั้งการตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ ตรวจสุขภาพสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และซากสัตว์ และบันทึกข้อมูลการตรวจสอบในระบบ

และทางกรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบฟาร์ม และเขียงหมู และให้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” กับฟาร์ม และเขียงหมูที่ผ่านการรับรองว่าได้มาตรฐาน และปลอดภัย

Related Stories

No stories found.