เกษตรกรอุบลราชธานี ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ สร้างรายได้

สุดปัง!เกษตรกรอุบลราชธานี ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ให้ราคาดีแถมมีตลาดรองรับ
เกษตรกรอุบลราชธานี ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ สร้างรายได้

เกษตรกรอุบลราชธานี ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ชีวิตดีมีตลาดรองรับ

วันนี้ (7 เม.ย.64)จันลั่นทุ่ง จะพามาพบกับการ ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีดีต่อเกษตรกร ที่สำคัญมีตลาดรองรับแน่นอน เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรได้ค่ะ

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีพื้นที่ปลูก 14,048 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 13,978 ไร่ ผลผลิตรวม 48,224 ตัน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนด้านองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต รวมถึงการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรบางพื้นที่ ไ เข้าร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์

นายนิกร กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังอินทร์กันมากขึ้น โดยร่วมกับบริษัทเอกชน โดยในปีนี้ อยู่ในช่วงรับสมัครเกษตรกรที่สนใจปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ในรุ่นที่ 6

สำหรับราคามันสำปะหลังอินทรีย์เชื้อแป้ง 25% ที่บริษัทฯ ประกันราคาอยู่ที่ 3.25 บาท/กก. พบว่า ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยอยู่ที่ 7,039 บาท/ไร่/รอบการผลิต โดยเป็นค่าจ้างแรงงานคน ในการกำจัดวัชพืชจึงทำให้มีค่าแรงสูง ต้นทุนการผลิตจึงสูงกว่ามันสำปะหลังทั่วไป เกษตรกรนิยมปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ระยะเวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 8 – 10 เดือน เก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ผลผลิตเฉลี่ย 3,800 กก./ไร่ ผลตอบแทน 12,350 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 5,311 บาท/ไร่/รอบการผลิต ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเกษตรบางส่วนเริ่มเตรียมดินสำหรับทำการเพาะปลูกรอบถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ โดยเน้นย้ำว่าปัจจุบันได้มีการแปรรูปมันสำปะหลังอินทรีย์เป็นแป้งออร์แกนิค ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากแป้งออร์แกนิคสามารถแปรรูปเป็นอาหารแห่งอนาคต และอาหารเพื่อสุขภาพได้หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการเป็นส่วนผสมอาหารพรีเมี่ยม จึงนับว่าเป็นโอกาสดีของเกษตรกร

ผู้อำนวยการ สศท.11 กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ให้ได้คุณภาพนั้น เกษตรกรต้องใช้ความอดทน พิถีพิถันในทุกขั้นตอน และต้องจำกัดพื้นที่ปลูกเพื่อควบคุมมาตรฐาน รวมทั้งต้องมีการวางแผนล่วงหน้าช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งหากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังอินทรีย์ หรือสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่คุณกัณฑ์พร กรรณสูต ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายประสานงานภาครัฐ บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) โทร 08 9962 6544 ได้เลยจ้า

ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ปลอดสารเคมี ดีต่อการส่งออกและรายได้ของเกษตรกร จันขอให้ปังๆต่อไปเลยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co