เกษตรกรเมืองสงขลา เลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรง สร้างรายได้เสริม

เกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง และผึ้งโพรง ลงทุนเพียงครั้งเดียว เก็บผลผลิตได้ตลอดปี
เกษตรกรเมืองสงขลา เลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรง สร้างรายได้เสริม

เกษตรกรใน จ.สงขลา เลี้ยง ชันโรง และ ผึ้งโพรง ในสวนป่า ปล่อยหาอาหารเกสรตามธรรมชาติ ได้น้ำผึ้งสะอาดปลอดภัย 100 % โดย น้ำผึ้งชันโรง ขายขวดละ 1,000 บาท ส่วน น้ำผึ้งโพรง ขวดละ 500 บาท สร้างรายได้เสริมตลอดทั้งปี โดยลุงหลอง เกษตรกรในพื้นที่บ้านสวนใต้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มีอาชีพทำการเกษตร ได้ประกอบอาชีพเสริมโดยการ เลี้ยงชันโรง หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “อุง” และ ผึ้งโพรง มาประมาณ 2 ปีแล้ว ซึ่งเป็น แมลงเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจ เลี้ยงง่าย ลงทุนเพียงครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ตลอดไม่สิ้นสุด เพียงแค่สร้างรังให้พักอยู่ ชันโรง และผึ้งโพรงจะออกหาเกสรเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องให้อาหาร และช่วยผสมเกสรทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ซึ่งขณะนี้ ลุงหลองได้ เลี้ยงชันโรง จำนวน 80 รัง และเลี้ยง ผึ้งโพรงจำนวน 60 รัง โดยได้นำไม้ และวัสดุที่เหลือใช้มาทำรังเอง และวางไว้ทั้งบริเวณข้างบ้านพักเลขที่ 97 ซึ่งเป็นสวนป่าล่อให้ชันโรง และผึ้งโพรงที่มีอยู่ตามธรรมชาติเข้ามาอยู่ในรังที่วางไว้ สำหรับชันโรงสามารถเก็บ น้ำผึ้ง ได้ปีละ 2 ครั้ง แต่ละรังจะได้ น้ำผึ้งประมาณ ครึ่งกิโลต่อครั้งหรือปีละ 1 กิโลกรัมต่อรัง หลังจากเก็บน้ำผึ้งก็วางรังชันโรงไว้เหมือนเดิมรอเก็บน้ำผึ้งต่อไป

ส่วน ผึ้งโพรง จะเก็บ น้ำผึ้ง ปีละครั้ง สำหรับผึ้งโพรงเก็บ น้ำผึ้ง ได้รังละประมาณ 1-5 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้ก็จะนำ น้ำผึ้ง มาบรรจุขวด ขาย โดย น้ำผึ้งชันโรง จะขายขวดละ 1,000 บาท ปริมาณ 1 กิโลกรัม ส่วนน้ำผึ้งโพรงขวดละ 500 บาท สามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังผลิตรังชันโรงขายรังละ 300 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปีละเกือบแสนบาท ชันโรงหรือ อุง นับเป็นแมลงเศรษฐกิจที่น่าสนใจ อีกทั้งน้ำผึ้งชันโรงตลาดยังมีความต้องการสูง เกษตรกรหรือผู้สนใจน้ำผึ้ง หรือสนใจเลี้ยงและเยี่ยมชม ชันโรง และผึ้งโพรง และ ติดต่อนายธีรวัฒน์ อรุณ หรือลุงหลอง โทร 086 - 957 4244

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co