เกษตรฯ เอาจริง ลงพื้นที่ ภาคตะวันออก ตรวจเข้มใครขาย ทุเรียนอ่อน คุกแน่ !

กรมการเกษตร เอาจริง ลงพื้นที่ ภาคตะวันออก ตรวจเข้มใครเอา ทุเรียนอ่อน มาหลอกขายประชาชนจับส่งดำเนินคดี สร้างสร้างความเชื่อมั่นให้ ทุเรียน ไทย
เกษตรฯ เอาจริง ลงพื้นที่ ภาคตะวันออก ตรวจเข้มใครขาย ทุเรียนอ่อน คุกแน่ !

หน้าร้อนแบบนี้อยากกิน ทุเรียน จังเลย อุตส่าห์รอมาทั้งปีคิดว่าร้อนนี้จะได้กินทุเรียนให้หายอยากสัก 10 ลูก ! ซึ่งช่วงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ทุเรียนแถบภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัด จันทบุรี ที่รักของเรานั้นจะต้องออกผลมาให้เราได้กินกันแล้ว แต่ก็ต้องฝันสลายเพราะพายุฤดูร้อนในเดือนเมษายนนี้ ก็มาพัดพาลูกทุเรียน หรือบางสวนโชคร้ายโดนพายุกระหน่ำล้มต้นทุเรียนกันไปเลยจ้า แต่บางพื้นที่ก็รอดพายุอย่างหวุดหวิด ด้วยวิกฤตแบบนี้ชาวสวนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์มาตัดทุเรียนอ่อนมาขายซ้ำเติมผู้บริโภคอย่างเราตามที่ออกข่าวมาให้เห็นกันก่อนหน้านี้ก็มากมาย

ทีมงาน จันลั่นทุ่ง ขออธิบายอย่างง่ายตรงนี้ก่อนนะคะว่า ทุเรียนอ่อน นี่คือทุเรียนที่ยังไม่สุกเต็มที่ ยังไม่ควรตัดลงมา เปรียบเทียบกับการปรุงอาหาร ทุเรียนอ่อนเหมือนเราทำกับข้าวแล้วใส่เครื่องปรุงไม่ครบ กินได้แต่ไม่อร่อย เช่นเดียวกัน ทุเรียนอ่อน สามารถบ่มได้ รอให้สุกได้ แต่ทุเรียนจะไม่มีรสชาติหวาน มัน อร่อย อย่างที่ควรจะเป็นค่ะ ถึงแม้จะสุกจนเละ ก็ไม่มีกลิ่นหอม รสชาติจืดชืด หรือเปรี้ยว กินแล้วไม่อร่อยเลยค่ะว่ากันง่าย ๆ ซึ่งการขายทุเรียนอ่อนนั้น ผิดกฎหมาย โดนตำรวจรวบได้เลยนะคะ ถ้ามีคนแจ้งจับ

ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวสวนบางคนยอมที่จะตัดทุเรียนก่อนที่จะสุกแก่พร้อมทานได้ เพราะพวกเขากลัวพายุ รวมถึงราคาทุเรียนในช่วงเปิดฤดูกาลอย่างช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ราคาทุเรียนจะดีดแรงมาก ในทุกที่ ๆ มีทุเรียนปลูกเลยล่ะค่ะ รวมถึงตัดเพื่อนำส่งขายต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ที่เป็นตลาดรองรับทุเรียนรายใหญ่ของไทยเลยทีเดียว ซึ่งถ้าเราส่งทุเรียนที่อ่อน ทุเรียนที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของทุเรียนไทยที่เป็นราชาแห่งผลไม้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพราะฉะนั้นทาง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียน เพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนหรือที่เรียกว่า ทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ดำเนินการบังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียนอ่อน

2. แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่าง ๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่น้อยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ

3. ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีที่มีการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เมษายน 2564) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน และถ้าพบทุเรียนอ่อนให้คัดออกและทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษขั้นสูงสุด

4. แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจและแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ ในระดับตำบล หมู่บ้าน

5. จัดทำ QR Code ติดที่ทุเรียน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ปลุกได้

6. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมืออาชีพ

7. ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวนมากที่สุด เบื้องต้น พบว่ามี 8 บริษัทที่มีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบทุเรียนอ่อนประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก

จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนินการมาในขณะนี้สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้ตามระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อควบคุมป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพื้นที่ รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศเพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co