เจอแค่ที่ไทย ปอยาบเลื้อย ไม้เลื้อยพันธุ์ใหม่ของโลก มีที่ไทยเท่านั้น

ข่าวดีวงการพันธุ์ไม้ไทย ตีพิมพ์ ปอยาบเลื้อย ไม้เลื้อยพันธุ์ใหม่ของโลก พบครั้งแรก มีที่ไทยเท่านั้น

ทีมข่าว จันลั่นทุ่ง จะพาทุกคนไปรู้จักกับ พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่พบเพียงที่เดียวในโลก คือในประเทศไทยของเรานี่เองค่ะ นั่นก็คือ ปอยาบเลื้อย นอกจากพบที่เดียวในโลกแล้ว ยังพบที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะ

นั่นก็คือที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ต้นปอยาบเลื้อย ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้นบริเวณนั้น จะออกดอกช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และจะออกผลช่วงเดือน เมษายน – พฤศจิกายน โดย นายเสริมพงศ์ นวลงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่า

ได้ออกไปสำรวจแล้วพบกับพรรณไม้เลื้อย สกุล ปอยาบ แต่เมื่อเอามาเทียบกับต้นไม้ที่มีชื่ออยู่แล้วไม่ทราบชนิด จึงได้ส่งไปให้ ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น ช่วยระบุชนิดให้ พบว่าไม้เลื้อยพันธุ์นี้ ไม่เคยถูกพบมาก่อน จึงได้ตีพิมพ์ให้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ลงในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 50(1) ค.ศ. 2022 ใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Grewia thailandica Chantar. & Nualngam คำระบุชนิด “thailandica” และตั้งสถานที่ว่าพบครั้งแรกที่ไทย ใช้เป็นชื่อพื้นเมืองว่า ปอยาบเลื้อย

ถือเป็นต้นไม้พันธุ์ใหม่ของโลก และของประเทศไทยเลยค่ะ เป็นเรื่องดีๆ ของวงการพันธุ์ใหม่เป็นอย่างมากเลยนะ ที่เราได้พบพันธุ์ไม้พันธุ์ใหม่นี้