เตรียมผลักดัน กัญชง เป็น พืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ให้ เกษตรกร

ผวจ.มุกดาหาร เตรียมหาแนวทางผลักดัน กัญชง เป็น พืชเศษฐกิจ ทางเลือกใหม่ สร้างรายได้ให้ เกษตรกร
เตรียมผลักดัน กัญชง เป็น พืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ให้ เกษตรกร

วันนี้ 18 พ.ย. 64 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร พร้อมด้วย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมบริษัทเอนเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกิจ กัญชง ครบวงจร เพื่อรับชมการดำเนินกิจการพร้อมหารือ กับนายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหารฯ ถึงแนวทางการผลักดันพืช กัญชง ให้เป็น พืชเศรษฐกิจ ทางเลือกใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับ เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง บอกว่า จังหวัด มุกดาหาร จะทำงานร่วมกับบริษัทเอนเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด ในแง่ของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ เกษตรกร ที่เคยทำนาแล้วมีรายได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยจะสนับสนุนให้หันมาปลูก กัญชง ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละสามครั้ง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกร อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางจังหวัดฯ พร้อมสนับสนุนให้ เกษตรกร ได้มีส่วนร่วมในการปลูก กัญชง เพื่อให้ กัญชง กลายเป็น พืชเศรษฐกิจใหม่ ของจังหวัดมุกดาหารต่อไป

ด้านนายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บ. เอนเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น และเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบต้นน้ำครบวงจรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมด้าน กัญชง ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ จะสนับสนุนให้ เกษตรกร ปลูก กัญชง เพื่อเอาเมล็ดมาส่งให้ทางบริษัทฯ นำไปสกัดเป็นสารโปรตีนที่มีประโยชน์ โดยปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงมาก และโครงการดังกล่าวน่าเป็นโครงการแรกที่มีระบบปลูกครบทั้งสามระบบทั้งอินดอร์ เอาท์ดอร์ และอินเฮาส์ และมีโรงงานสกัดที่ได้มาตรฐาน GMP พร้อมศูนย์แล็ปครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co