เตือน โรคสัตว์ ที่เกษตรกรต้องระวังช่วงหน้าฝน

เตือนเกษตรกร ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน
เตือน โรคสัตว์ ที่เกษตรกรต้องระวังช่วงหน้าฝน

กรมปศุสัตว์ เตือน เกษตรกร ให้เฝ้าระวัง โรคระบาด ในสัตว์เลี้ยงช่วงฤดูฝน ซึ่งในช่วงระยะนี้ต้องดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมสถานที่ให้สัตว์สามารถหลบฝนได้ และทำวัคซีนให้สัตว์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพสัตว์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

โค กระบือ มักมีปัญหาท้องอืด และท้องเสีย เกิดจาการที่กินหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอด เมื่อรับน้ำฝนเข้าไปในจำนวนมาก เพราะที่ผ่านมาสัตว์จะกินแต่ฟาง หรือหญ้าแห้งตลอดช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังมีโรคหวัด โรคคอบวม โรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู โรคปากเท้าเปื่อย และโรคลัมปี สกิน ที่จะต้องระวังในระยะนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีโรคคอบวมที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในกระบือและโค สัตว์ที่ป่วยจะตายเฉียบพลันซึ่งทั้งสองโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยสัตว์ที่ป่วยจะมีไข้ สัตว์ตั้งท้องอาจแท้งได้ มีอาการดีซ่านรวมทั้งปัสสาวะมีสีแดง ซึ่งโรคนี้เป็น โรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน

นอกจากนี้ สุกรต้องระวังโรคปาก และเท้าเปื่อย ซึ่งสุกรที่ป่วยจะแสดงอาการเป็นไข้ มีแผลที่จมูกและกีบ เจ็บขา ส่วนโรคพีอาร์อาร์เอส ซึ่งโรคเหล่านี้จะทำให้สุกรแสดงอาการ ซึม เบื่ออาหาร อีกทั้งโรคพีอาร์อาร์เอส เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้สุกรมีการแท้งลูกได้

สำหรับสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ โรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก และโรคหลอดลมอักเสบ เป็นโรคติดต่อ ที่อาจสร้างความสูญเสียให้กับสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก อาการที่พบคือ คอตก คอบิด หายใจเสียงดัง หรืออาจมีน้ำมูกไหล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากสัตว์เลี้ยงของเกษตรท่านใด มีอาการที่อาจเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สามารถปรึกษาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือ อำเภอที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบช่วยเหลือต่อไป

Related Stories

No stories found.