AD

เปิดตลาดออนไลน์ “ฟรุ้ทบอร์ด” ช่วยเกษตรกร

เดินหน้าสร้างระบบสั่งซื้อล่วงหน้า ระดมทีมอีคอมเมิร์ซกระทรวงเกษตรฯ ผนึก ”พาณิชย์” จับมือไปรษณีย์ไทย ช่วยขายผลไม้พร้อมขนส่งทั่วไทย
เปิดตลาดออนไลน์ “ฟรุ้ทบอร์ด” ช่วยเกษตรกร
AD

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงถึงความก้าวหน้าโครงการสั่งซื้อผลไม้ล่วงหน้า (Pre-order)” ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ้ทบอร์ด-Fruit Board) ได้มอบนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เป็นนโยบายหลักในการเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) รถโมบาย ตลาดสด ตลาดชุมชน คาราวานสินค้า เกษตรพันธะสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและการค้า โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้โมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” เพื่อพัฒนาการตลาดของผลไม้และแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ออกมาในเวลาพร้อมกัน

นับเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหา ฟรุ้ทบอร์ด จึงมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ นำกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ตามนโยบายของประธานฟรุ้ทบอร์ดมาใช้ในการทำงานเชิงรุกภายใต้ระบบ “สั่งซื้อล่วงหน้า” โดยขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดระบบโครงสร้างการตลาดแบบครบวงจรจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ถึงผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยบริการโลจิสติกส์และการจ่ายเงินออนไลน์ โดยร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นและทุกภาคีภาคส่วน นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำปฏิทินผลไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคล่วงหน้าว่าจะมีผลไม้ออกมาในช่วงเวลาใดบ้างของปี

ซึ่ง ฟรุ้ทบอร์ด ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2564 งบประมาณ 492 ล้านบาท และมอบหมายกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้วเพื่อสนับสนุนแผนงาน (1) การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตและการเชื่อมโยงการจำหน่ายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (2) การเพิ่มช่องการจำหน่าย (3) การรวบรวมรับซื้อผลผลิตเพื่อส่งออก (4) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลไม้ ซึ่งเป็นมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูกาลผลิตปีนี้โดยเน้นการทำงานเชิงรุกล่วงหน้าซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์การทำงานต่อเนื่องจากฤดูกาลผลิตปีที่แล้วเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด19 ระลอกใหม่และรับมือกับผลผลิตผลไม้ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้กว่า 24% จากรายงานการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ด้านนายพีระ อุดมกิจสกุล ซีอีโอ.บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทไปรษณีย์ไทยในสังกัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นมีความยินดีที่ได้มีส่วนในความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การบริหารจัดการของฟรุ้ทบอร์ดและพร้อมบริการขนส่งผลไม้โดยคิดค่าบริการในอัตราพิเศษภายในเดือน ก.พ.นี้ และบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยังมีสาขาทั่วประเทศถึง 1,300 แห่ง ที่พร้อมเป็นจุดบริการและช่วยส่งเสริมการขายผลไม้อีกด้วย

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co