เฝ้าระวัง โรคระบาดในไทย หลัง ญี่ปุ่นพบ ไข้หวัดนก ที่ก่อโรครุนแรง

กรมปศุสัตว์ เตือน เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้เฝ้าระวัง หลังที่ประเทศญี่ปุ่นพบ ไข้หวัดนก ชนิดที่ก่อโรครุนแรง
เฝ้าระวัง โรคระบาดในไทย หลัง ญี่ปุ่นพบ ไข้หวัดนก ที่ก่อโรครุนแรง

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดี กรมปศุสัตว์ เผยว่า จากรายงานของกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นวันที่ 10 พ.ย. 64 แถลงยืนยันผ่านเว็บไซต์ พบไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเป็นครั้งแรก ในฤดูหนาวปีนี้ ในฟาร์มสัตว์ปีกในเมืองโยโกเตะ จังหวัดอากิตะ และได้ทำลายไก่ไข่ไปแล้วกว่า 143,000 ตัว พร้อมทั้งยืนยันการพบ ไข้หวัดนก รอบนี้ ยังไม่ระบาดสู่คน อีกทั้งองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของ โรคไข้หวัดนก ชนิดความรุนแรงสูง (HPAI) ในต่างประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดมากถึง 4,122 จุด รวมถึงพบการระบาดของ โรคไข้หวัดนก ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบในสายพันธุ์ H5N1 H5N6 และ H5N8 กอปรกับประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนฤดูกาล จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด ระดับภูมิคุ้มกันต่ำมีโอกาสเกิด โรคระบาด ได้

อธิบดี กรมปศุสัตว์ บอกว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบรายงานการเกิด โรคไข้หวัดนก มาแล้วเป็นระยะเวลา 12 ปี แต่ กรมปศุสัตว์ ก็ยังคงเตรียมความพร้อม และป้องกันโรคไข้หวัดนก เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เข้าตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่นกอพยพ พื้นที่นกวางไข่ พื้นที่มีการเลี้ยง สัตว์ปีก หนาแน่น เป็นต้น เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์ และซาก สัตว์ปีก ภายในประเทศ ชะลอการนำเข้าสัตว์ และซาก สัตว์ปีก จากประเทศที่เกิด โรคไข้หวัดนก

และในส่วนของ สัตว์ปีก ที่เลี้ยงในระบบฟาร์ม ให้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด เช่น การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือน และบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคัน เป็นต้น รณรงค์ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ได้แก่ พื้นที่นกอพยพอาศัยอยู่ พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่เลี้ยง สัตว์ปีก หนาแน่น เป็นต้น ตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยง สัตว์ปีก ให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือ GFM รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ปีก สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่โดยทันที เพื่อเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินมาตรการควบคุมโรคทันที หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co