เร่งกำจัด 2 หนอนตัวร้าย บุกทำลายผู้ปลูกถั่วเขียว ช่วงฝนตกหนัก

ฝนหนักเป็นเหตุ แจงเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว เฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผักและหนอนม้วนใบ
เร่งกำจัด 2 หนอนตัวร้าย บุกทำลายผู้ปลูกถั่วเขียว ช่วงฝนตกหนัก

เนื่องจากช่วงนี้ มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของการเกษตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตร เตือนให้เกษตรกรผู้ที่ปลูกถั่วเขียว เฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผักและหนอนม้วนใบ โดยจะพบตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และชักใยบางคลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ หนอนจะกัดกินจากขอบใบเข้าไป ทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบนจนมองเห็นใบโปร่งใสคล้ายร่างแห เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลง ส่งผลทำให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง

หากพบการระบาด ให้เกษตรกรพ่นด้วยเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผัก อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 1-2 ครั้ง กรณีที่พบใบถูกทำลาย 30% ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอร์ฟลูอาซูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

กรณีที่พบใบถูกทำลาย 30% ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอินดอกซาคาร์บ 15% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเมทอกซีฟีโนไซด์ 24% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสาร ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบ ซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co