แม่น้ำโขง วิกฤตหนัก น้ำเหลือแค่เมตรกว่า

ยังคงวิกฤต แม่น้ำโขง ปริมาณน้ำเก็บกักต่ำเหลือแค่เมตรเดียว เร่งช่วยนาปรัง
แม่น้ำโขง วิกฤตหนัก น้ำเหลือแค่เมตรกว่า

แม่น้ำโขง ยังวิกฤติลดระดับเร็ว เหลือแค่เมตรกว่า ส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก ปริมาณน้ำเก็บกักต่ำ เสี่ยง แล้ง หนัก พื้นที่การเกษตรขาดน้ำ ทหารพัฒนา นพค.22 ระดมนำเครื่องจักรลงพื้นที่ ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ ช่วยพื้นที่การเกษตรนาปรังรับมือ หน้าแล้ง

วันนี้ 5 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ นครพนม ในช่วงนี้สถานการณ์น้ำโขงยังวิกฤติลกระดับต่อเนื่อง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ระบบนิเวศน์ของ น้ำโขง เปลี่ยนแปลง และน้ำโขงลดระดับเร็วในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 1 เมตรกว่า ถือว่าต่ำสุดในรอบ 4 -5 ปี เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน ทำให้พื้นที่กลางน้ำโขงหลายจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้าง

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก ประกอบด้วย ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน และลำน้ำสงคราม มีปริมาณน้ำต่ำกว่าทุกปี มีปริมาณความจุ มีปริมาณแค่ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติแล้ง เนื่องจากฤดูแล้งยังอีกหลายเดือน โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง นาปรัง ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน และ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวนกว่า 30,000 – 40,000 ไร่ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในระยะยาว

ล่าสุดทางด้าน พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก จ.นครพนม สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งสำรวจให้การช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่เสี่ยงได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ โดยได้นำเครื่องจักรลงพื้นที่ทำการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกลำน้ำสาขาที่เชื่อมกับลำน้ำสงคราม จัดก่อสร้างฝายกักน้ำ นำลำน้ำสงคราม มาใช้ในการเกษตรได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรจะสามารถทำการเกษตรปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนาปรัง ได้ตลอดปี ซึ่งมีการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำมากกว่า 19 โครงการ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการจราจร ที่เชื่อมไปยังชุมชนหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตร ให้สะดวกในการขนส่ง การคมนาคม รวม 17 โครงการ มีระยะทางรวมกว่า 36 กิโลเมตร และส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์ชดเชยการทำการเกษตรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

หน้าแล้งแบบนี้ เกษตรกร เราต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีนะคะ ทางทีมงาน จันลั่นทุ่ง เป็นกำลังใจให้ค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co