โคราช ป่วย โรคไข้หูดับ สูงสุดในประเทศ เตือนประชาชน! ห้ามกินหมูดิบ

สธ. เตือนประชาชนทั่วไป โคราชป่วยโรค ไข้หูดับ 29 ราย มากที่สุดในประเทศ พร้อมกำชับห้ามกินหมูสุกๆดิบๆ!
โคราช ป่วย โรคไข้หูดับ สูงสุดในประเทศ เตือนประชาชน! ห้ามกินหมูดิบ

สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์ โรคไข้หูดับ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ว่า จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พบว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยโรค ไข้หูดับ แล้วจำนวน 29 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย ขณะที่ทั้งประเทศพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ แล้วจำนวน 83 ราย และมีผู้เสียชีวิต 7 ราย

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตทั้งหมด อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะที่จังหวัดมีอัตราป่วยสูงสุดของประเทศ ก็คือ จังหวัด นครราชสีมา มีอัตราป่วยอยู่ที่ 1.14 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่พบป่วยเป็นโรคหูดับจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี กับกลุ่มอายุ 45-55 ปี ตามลำดับ

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งกำชับไปยังสาธารณสุขอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ให้เร่งประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นโรคไข้หูดับ โดยเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์แล้ว เลี่ยงการซื้อหมูที่จำหน่ายข้างทาง และตลาดขายของป่า หรือซื้อหมูมาชำแหละเอง รวมทั้งกำชับ ขอความร่วมมือไปยังร้านจำหน่ายอาหาร ห้ามปรุงเมนูหมูสุกๆ ดิบๆ ให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ หากพบผู้ป่วยโรคหูดับในพื้นที่ใดให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และควบคุมป้องกันโรคโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.